115-0372/01 – Odborný seminář (ODBS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Shrnout poznatky z předmětů oboru v rámci přípravy ke SZZ. 2. Vysvětlit vazby mezi znalostmi jednotlivých oborových předmětů. 3. Kritický pohled na získané znalosti. 4. Diskutovat o aplikaci získaných poznatků v praxi.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Náplní předmětu je odborně diskutovat se studenty vybrané okruhy státní závěrečné zkoušky a pomoci jim aplikovat získané znalosti při řešení problémů v praxi.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa, 2007. ISBN 978-80-86851-68-6. BAY, H. Rolf. [i]Účinné vedení týmů.[/i] Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9068-8. BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2313-6. BĚLOHLÁVEK, František: Jak vést a motivovat lidi. 5. vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2235-8. BĚLOHLÁVEK, František., Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULÉŘ. Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8. BLÁHA, J., A. MATEICIUC a Z. KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. BLÁHA, J., Z. KAŇÁKOVÁ a J. KOVÁCS. Průvodce řízením lidí pro malé a střední podnikání. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0501-4. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. DYTRT, Zdenek et al. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1589-9. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1457-4. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. KRYMLÁKOVÁ, Hana. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. MULLINS, J. Laurie. Essentials of organisational behaviour. 8th ed. London: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-273-70888-9. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X. PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. IMAI, Masaaki. Kaizen: metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0. JOHNSON, Gerry a Kevin SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-220-3. STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-926-9. ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Poznatky a metody jednotlivých disciplín oboru Management, zejména předmětů řízení lidských zdrojů, analýza ekonomických subjektů, strategický management, plánování, společenská odpovědnosti firmy. 2. Zadání případových studií studentům z praxe, dokumentující propojenost jednotlivých předmětů v rámci oboru Management. 3. Prezentace případových studií studenty. 4. Diskuse o propojení teoretických východisek a praktické aplikace v rámci oboru Management. 5. Shrnutí poznatků vzhledem k pozadavkům SZZ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní