115-0372/02 – Odborný seminář (ODBS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Shrnout poznatky z předmětů oboru v rámci přípravy ke SZZ. 2. Vysvětlit vazby mezi znalostmi jednotlivých oborových předmětů. 3. Kritický pohled na získané znalosti. 4. Diskutovat o aplikaci získaných poznatků v praxi.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Náplní předmětu je odborně diskutovat se studenty vybrané okruhy státní závěrečné zkoušky a pomoci jim aplikovat získané znalosti při řešení problémů v praxi.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa, 2007. ISBN 978-80-86851-68-6. BAY, H. Rolf. [i]Účinné vedení týmů.[/i] Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9068-8. BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2313-6. BĚLOHLÁVEK, František: Jak vést a motivovat lidi. 5. vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2235-8. BĚLOHLÁVEK, František., Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULÉŘ. Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8. BLÁHA, J., A. MATEICIUC a Z. KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. BLÁHA, J., Z. KAŇÁKOVÁ a J. KOVÁCS. Průvodce řízením lidí pro malé a střední podnikání. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0501-4. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. DYTRT, Zdenek et al. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1589-9. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1457-4. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. KRYMLÁKOVÁ, Hana. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. MULLINS, J. Laurie. Essentials of organisational behaviour. 8th ed. London: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-273-70888-9. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X. PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. IMAI, Masaaki. Kaizen: metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0. JOHNSON, Gerry a Kevin SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-220-3. STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-926-9. ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Poznatky a metody jednotlivých disciplín oboru Sportovní management, zejména předmětů řízení lidských zdrojů, analýza ekonomických subjektů, strategický management, plánování, společenská odpovědnosti firmy. 2. Zadání případových studií studentům z praxe, dokumentující propojenost jednotlivých předmětů v rámci oboru Sportovní management. 3. Prezentace případových studií studenty. 4. Diskuse o propojení teoretických východisek a praktické aplikace v rámci oboru Sportovní management. 5. Shrnutí poznatků vzhledem k pozadavkům SZZ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku