115-0374/01 – Diploma Seminar B (DPSB)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits10
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová
KRY04 Ing. Hana Krymláková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Make a review of the literature and practical implication 2. Establish knowledge of the important and recent literature of relevance to field of study 3. Analyze situation in organizations 4. Explanations of findings and assess each explanation critically 5. Propose suggestions for organizations

Teaching methods

Summary

Student zpracovává diplomovou práci, kterou odevzdá v zadaném termínu. Diplomová práce musí svou formou a obsahem odpovídat standardní úrovni práce absolventa vysoké školy. Diplomový seminář B navazuje na Diplomový seminář A.

Compulsory literature:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner