115-0377/02 – Individuální rozvoj kariéry (IRK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Objasnit změny kariéry v měnícím se globálním kontextu. 2.Porovnat tradiční a současné přístupy ke kariéře. 3.Podrobně vysvětlit a analyzovat hlavní zásady individuálního plánování a řízení kariéry. 4.Objasnit problematiku hodnocení kariéry. 5.Objasnit příčiny problémů v kariéře. 6.Zdůvodnit potřebu strategického pojetí rozvoje kariéry. 7.Připravit studenty na hledání práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnění významu kariéry pro celkový život jedince. Umožňuje rozvoj dovedností potřebných pro individuální plánování a řízení kariéry. Je analyzován kontext kariéry. Předmět připravuje studenty na hledání práce (CV, průvodní dopisy, příprava na přijímací pohovory, atd.). Předmět seznamuje s hlavními faktory ovlivňujícími kariéru jedince. V předmětu jsou studenti seznamováni s požadavky trhu práce, s požadavky organizací na absolventy a s problematikou typových pozic. Je analyzována problematika sebehodnocení, individuální SWOT analýzy a individuálního portfolia. Dále jsou studenti seznamováni se strukturací kariéry. Pozornost je věnována kariérním volbám.

Povinná literatura:

MIEDANER, Talane. Coach Yourself to a New Career. London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-170309-3. VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 978-80-247-1731-9.

Doporučená literatura:

KIROVOVÁ, Iva. Kariéra v souvislosti s přechodem k postindustrialismu. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Rozvoj kariéry -kariéra -rozvoj -faktory ovlivňující kariéru -strukturace kariéry 2.Přístupy k rozvoji kariéry -tradiční přístupy -současné přístupy 3.Individuální faktory ovlivňující kariéru -osobnost -přístupy k osobnosti -motivace -znalosti, dovednosti, kompetence 4.Individuální plánování a řízení kariéry -individuální plánování kariéry -individuální řízení kariéry 5.Hledání zaměstnání -postupy -strukturované životopisy -průvodní dopisy 6.Přijímací pohovory -cíle -druhy -témata -otázky -příprava 7.Úspěšná kariéra, strategické přístupy, problémy v kariéře -kritéria úspěšnosti -strategické přístupy -problémy Semináře: -aplikace teoretických přístupů a znalostí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 19
                Písemka Písemka 36  19
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 64  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku