115-0377/05 – Individuální rozvoj kariéry (IRK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Objasnit změny kariéry v měnícím se globálním kontextu. 2.Porovnat tradiční a současné přístupy ke kariéře. 3.Podrobně vysvětlit a analyzovat hlavní zásady individuálního plánování a řízení kariéry. 4.Objasnit problematiku hodnocení kariéry. 5.Objasnit příčiny problémů v kariéře. 6.Zdůvodnit potřebu strategického pojetí rozvoje kariéry. 7.Připravit studenty na hledání práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnění významu kariéry pro celkový život jedince. Umožňuje rozvoj dovedností potřebných pro individuální plánování a řízení kariéry. Je analyzován kontext kariéry. Předmět připravuje studenty na hledání práce (CV, průvodní dopisy, příprava na přijímací pohovory, atd.). Předmět seznamuje s hlavními faktory ovlivňujícími kariéru jedince. V předmětu jsou studenti seznamováni s požadavky trhu práce, s požadavky organizací na absolventy a s problematikou typových pozic. Je analyzována problematika sebehodnocení, individuální SWOT analýzy a individuálního portfolia. Dále jsou studenti seznamováni se strukturací kariéry. Pozornost je věnována kariérním volbám.

Povinná literatura:

MIEDANER, Talane. Coach Yourself to a New Career. London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-170309-3. VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 978-80-247-1731-9.

Doporučená literatura:

KIROVOVÁ, Iva. Kariéra v souvislosti s přechodem k postindustrialismu. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Je vyžadována indviduální přprava na semináře zahrnující čtení doporučených informačních zdrojů, hodnocení relevantních koncepcí a přípravu otázek pro další zkoumání a diskusi.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Rozvoj kariéry, faktory ovlivňující kariéru -Kariérní volby; strukturace kariéry -Individuální plánování kariéry -Strategie individuálního řízení kariéry -Hledání zaměstnání -CV a motivační dopisy -Výběrová řízení-metody, příprava -Kritéria úspěšnosti; problémy; strategické přístupy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  19
        Zkouška Zkouška 64  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku