115-0378/01 – Podnikatelská etika (PODET)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a pojmy podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 2. Identifikovat zdroje etického uvažování 3. Posoudit nástroje podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace 4. Uspořádat poznatky vybraného etického tématu 5. Obhajovat poznatky zvoleného etického tématu a řešení etického problému

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky podnikání na úrovni globální, podnikové a individuální.

Povinná literatura:

Bohatá,M. Základy hospodářské etiky. Praha, VŠE 1997, ISBN 80-7079-428-3 Bláha,J.Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. 1. vydání. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava 2001, ISBN – 80-248-0008-X Chryssides,G.D. – Kaler,J.H. Wprowadzenie do etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictvo Naukove PWN 1999, ISBN 83-01-12688-4 Luknič,A.S. Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academie Press 1994 Remišová,A. Podnikatelská etika v praxi – cesta k úspěchu. Bratislava: Epos 1999. ISBN 80-8057-106-6 Rolný,J. Etika v podnikové strategii. Boskovice: Albert 1998, ISBN 80-85834-53- 7 Seknička,P. a kol: Úvod do hospodářské etiky. Praha: CODEX Bohemia 1997, ISBN 80-85963-40-x Šroněk,I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995, ISBN 80- 85603-94-2 Steinman,H. – Löhr,A. Základy podnikové etiky. Praha: Victora Publishing, 1995, ISBN 80-85865-56-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení pojmů (etika, podnikatelská etika, specifika podnikatelské etiky). - Vztah etiky k ekonomii a právu. - Východiska etického uvažování. 2. Základní etické kategorie a pojmy - hodnoty, hodnotová orientace, dobro a zlo, morální normy. - Etické hodnoty manažerů. - Vliv hodnot na jednání. - Hodnoty úspěšných manažerů. 3. Faktory, které ovlivňují etické jednání. Individuální , sociální a organizační faktory. Kultura organizace. - Whistle - blowing - upozornění na neetické problémy v organizaci. - Etické rozhodování - základní modely. 4. Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů. - Faktory, které uvedené druhy odpovědnosti ovlivňují. Řízení společností. 5. Mezinárodní podnikatelská etika. Etika v nadnárodních společenstvích. - Respektování kulturních rozdílů. 6. Nástroje rozvoje etického jednání v organizaci. - Etické kodexy, etický výcvik, stakeholders, komunikace, úloha ombudsmana, úloha hodnot představených ve vizi organizace. 7. Dovednosti, které jsou důležité pro etické jednání. - Možnosti a meze zvyšování etického jednání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku