115-0379/02 – Metody a techniky průzkumu (MTP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Anna DuškováGarant verze předmětuPhDr. Anna Dušková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Dokázat vymezit základní pojmy výzkumu a průzkumu. 2. Pochopi rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem a poznat možnosti jejich využití. 3. Pochopit podstatu základních metod a technik průzkumu, především dotazníku a rozhovoru. 4. Dokázat připravit a realizovat průzkum. 5. Naučit se analyzovat a vyhodnotit empirická data. 6. Dokázat využít znalosti získání a zpracování sociálních dat v bakalářské (diplomové) práci.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o způsobech získávání empirických dat o sociálních subjektech. Vysvětluje odborný postup přípravy a realizace sociologického průzkumu a způsoby zpracování a prezentace jeho výsledků. Seznamuje s principy nejčastěji používaných metod a technik průzkumu tak, aby studenti byli schopni tyto znalosti použít v bakalářských a magisterských pracích.

Povinná literatura:

NOVÝ, I. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Grada 1997 221 s. ISBN 80-7169-434-9. PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 161 s. ISBN 80-86119-25-4. SURYNEK, A.; KOMÁRKOVÁ, R.; KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 158 s. ISBN 80-7261-038-4.

Doporučená literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost – příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 360 s. ISBN 80-7184-141-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia předmětu. Možnosti získání a využití empirických dat 2. Vymezení výzkumu a průzkumu, specifika výzkumu v managementu. 3. Normativní a deskriptivní přístup ke zkoumání sociální reality. Logické metody vědecké práce. 4. Normativní a deskriptivní přístup ke zkoumání, logické metody vědecké práce. 5. Přípravná fáze sociologického průzkumu 6. Realizační fáze sociologického průzkumu a zpracování jeho výsledků 7. Typy otázek, principy formulace otázek a odpovědí 8. Příprava dotazníku 9. Zpracování dat získaných dotazníkovou technikou 10. Příprava rozhovoru, scénář rozhovoru, možnosti zpracování a využití dat 11. Pozorování. Příprava techniky a možnosti využití získaných dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku