115-0380/01 – Bezpečnost a ochrana informací (BOI-MG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuIng. Martin Drastich, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA15 Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat a informací. Analýza aktuálního stavu bezpečnosti v českých firmách. Pochopení a aplikace v oblastech personální, administrativní, objektové,technické, informačních systémech a kryptografické ochrany. Ochrana informací z hlediska práva. Student získá uplatnění v oblastech bezpečnost v počítačových sítích, digitální podpis, elektronický obchod, bezpečnostní brány, zálohování, antivirová ochrana.

Vyučovací metody

Anotace

Aktuální stav bezpečnosti a ochrany dat v českých firmách Příčiny a důvody úniků, ztrát Budování systému ochrany informací Fyzická (technická) bezpečnost Režimová ochrana Personální ochrana Hardwarová ochrana Softwarová ochrana Ochrana informací v sítích Právní aspekty

Povinná literatura:

1. Drucker, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 187 str. ISBN 80-7261-021-x 2. Fotr, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha: Management Press, 1992. 105 str. ISBN 80-85603-06-3 3. Chevalier, A., Hirsch, G. Rizika podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1982. 137 str. ISBN 80-85865-05-x 4. Látal, I., Štantejský, M. Bezpečnostní zásady ochrany podniku (Prevence a řešení krizových situací). Praha: Prospektrum, 2001. 119 str. ISBN 80-7175- 091-3 5. Rodryčová, D., Staša, P. Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Praha: Grada, 2000.143 str. ISBN 80-7169-144-5 6. PricewaterhouseCoopers, Národní bezpečnostní úřad a časopis DSM - data security management: Průzkum stavu informační bezpečnosti 2007

Doporučená literatura:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. ISBN: 80-85858-32-0 2. Němec P. Public relations: Komunikace v konfliktních a krizových situacích. Praha: Management Press, 1999. 125 str. ISBN 80-85943-66-2 3. Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. 99 str. ISBN 80-85865-52-1 4. Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. 99 str. ISBN 80-85865-52-1 5. Kovacich, G.L.: Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Unis Publishing, Praha 2000, 200 str., ISBN 80-86097-42-0 6. Scambray, J.; McClure, S., Kurtz G.: Hacking bez tajemství. Computer Press, Praha 2002, 625 str., ISBN 80-7226-644-6 7. Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer press, Brno, 2004. 182 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky bezpečnosti informačních technologií, základní pojmy 2. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 3. Příčiny a důvody úniků, ztrát. 4. Budování systému bezpečnosti v informačních technologiích. 5. Fyzická (technická) bezpečnost. 6. Režimová ochrana, personální ochrana. 7. HW ochrana, SW ochrana. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování. 13. Bezpečnost v informačních technologií z hlediska práva. 14. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2003/2004 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku