115-0381/01 – Vedení a rozvoj lidí (115 381/02)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Objasnit význam vedení a rozvoje lidí v kontextu globálních změn • Analyzovat vliv individuálních a situačních faktorů na styly vedení • Porovnat hlavní styly vedení a vyhodnotit vhodnost jejich aplikace • Objasnit principy globálního leadershipu • Ohodnotit význam a vliv organizační kultury a národní kultury na styly vedení a rozvoj lidí • Porovnat metody rozvoje a vzdělávání lidí • Objasnit metody týkající se získávání a analýzy soft údajů • Vysvětlit vliv vedení a rozvoje lidí na konkurenceschopnost organizací

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět objasňuje význam vedení a rozvoje lidí v kontextu globálních změn. Jsou analyzovány individuální a situační faktory ovlivňující styly vedení. Je porovnána a hodnocena vhodnost aplikace hlavních stylů vedení. Jsou objasněny základní principy globálního leadershipu. Je vyhodnocen vliv organizační a národní kultury na styly vedení a rozvoj lidí. Jsou porovnány hlavní metody rozvoje a vzdělávání. Předmět zahrnuje objasnění metod týkajících se získávání a analýzy soft údajů. Je vysvětlen vliv vedení a rozvoje lidí na konkurenceschopnost organizací.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, E.-NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vyd., Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3. DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCHEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3. HAYESOVÁ, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6. KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0698-9. MULLINS, L.J. Management and Organistaional Context. 6nd ed.Harlow: Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2002. ISBN 0 273651 47 1. ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80- 247-0495-1. ROLLINSON, D., BROADFIELD, A. Organistaional Behaviour and Analysis. 2 nd ed. Harlow: Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2002. ISBN 0 -273-65133-1. K metodám: PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4. SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Industrialismus • hlavní charakteristiky • znalostní ekonomika • organizační a pracovní kontext 2. Vedení a řízení • historický kontext • řízení • vedení 3. Individuální chování • interpersonální vztahy • interpersonální komunikace 4. Individuální chování • percepce • postoje • hodnoty 5. Individuální chování • motivace a stimulace • job design • řízení výkonnosti 6. Individuální chování • osobnost • osobnost v organizačním kontextu 7. Ovlivňování • druhy moci • uplatňování vlivu 8. Skupiny a týmy • základní charakteristiky • skupinová dynamika 9. Týmy • týmová práce • teambuilding • vedení týmu 10. Transakční vedení • hlavní přístupy • kontingenční přístupy 11. Rozvoj lidí • tradiční a současné metody • profesní a osobní rozvoj • kompetence 12. Transformační vedení • základní charakteristiky • organizační kontext 13. Hodnocení účinnosti a rozvoje • metody • dotazování 14. Globální leadership • národní kultura a interkulturní rozdíly • kompetence

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku