115-0381/01 – People Management and Development (115 381/02)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Explain the importance of people management and development in the context of global changes • Analyze the influence of individual and situational factors on leadership styles • Compare main leadership styles and evaluate their suitability of application • Explain principles of global leadership • Evaluate the importance and influence of organizational culture and national culture on leadership styles and people development • Compare the methods relating to people development and education • Explain the methods concerning soft data gathering and analyzing • Explain influence of people management and development on organizations competitiveness

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course explains the importance of people management and development in the context of global changes. Individual and situational factors influencing leadership styles are analyzed. Suitability of main leadership styles is compared and evaluated. Basic principles of global leadership are explained. The influence of organizational and national culture on leadership style and people development is assessed. Main development and educational methods are compared. The course includes explanation of methods related to soft data gathering and analyzing. The influence of people management and development on organization competitiveness is explained.

Compulsory literature:

Recommended literature:

BEDRNOVÁ, E.-NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vyd., Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3. DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCHEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3. HAYESOVÁ, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6. KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0698-9. MULLINS, L.J. Management and Organistaional Context. 6nd ed.Harlow: Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2002. ISBN 0 273651 47 1. ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80- 247-0495-1. ROLLINSON, D., BROADFIELD, A. Organistaional Behaviour and Analysis. 2 nd ed. Harlow: Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2002. ISBN 0 -273-65133-1. K metodám: PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4. SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Industrialismus • hlavní charakteristiky • znalostní ekonomika • organizační a pracovní kontext 2. Vedení a řízení • historický kontext • řízení • vedení 3. Individuální chování • interpersonální vztahy • interpersonální komunikace 4. Individuální chování • percepce • postoje • hodnoty 5. Individuální chování • motivace a stimulace • job design • řízení výkonnosti 6. Individuální chování • osobnost • osobnost v organizačním kontextu 7. Ovlivňování • druhy moci • uplatňování vlivu 8. Skupiny a týmy • základní charakteristiky • skupinová dynamika 9. Týmy • týmová práce • teambuilding • vedení týmu 10. Transakční vedení • hlavní přístupy • kontingenční přístupy 11. Rozvoj lidí • tradiční a současné metody • profesní a osobní rozvoj • kompetence 12. Transformační vedení • základní charakteristiky • organizační kontext 13. Hodnocení účinnosti a rozvoje • metody • dotazování 14. Globální leadership • národní kultura a interkulturní rozdíly • kompetence

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.