115-0382/02 – Práce s informacemi (PINF)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuIng. David Nespěšný, MBAGarant verze předmětuIng. David Nespěšný, MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NES25 Ing. David Nespěšný, MBA
STR11 Ing. Robert Stříž
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
celoživotní Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými oblastmi podnikové praxe, kde klíčovým strategickým instrumentem jsou informace. Po absolvování předmětu bude student umět definovat základní informační potřeby organizace, bude umět vytvářet a implementovat informační strategii a bude umět pracovat s potenciálními riziky při práci s daty a informacemi v organizaci.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se zabývá oblastmi, které vycházejí ze základních potřeb sdílení, aplikace a distribuce informačních toků. Především se jedná o záležitosti informační strategie a rizik při práci s informacemi v organizaci, komunikace, Internetu, počítačové kriminality a oblasti vyhledávání, zpracovávání a archivace (zálohování) dat a informací.

Povinná literatura:

VYMĚTAL, J. a kol. Informační a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ. Praha.2005.399s. ISBN 80-86920-01-1 SKLENÁK, V. a kol. Data, informace, znalosti a Internet. C.H.Beck. Praha.2001.507s. ISBN 80-7179-409-0

Doporučená literatura:

BÉBR, R. Manažerské informační systémy I, VŠE Praha, 1998, ISBN 80-7097-885-8 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. Praha. 2002, 120 str., ISBN 80-7226-419-2 TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997, 228 str., ISBN 80-7079-201-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek z předmětu „Práce s informacemi“ 115-0382/115-0882 Přednáška č. 1: Informační společnost a její charakteristika, pozitivní a negativní důsledky života v informační společnosti, informační věda, data, informace, znalosti, informační proces (informační řetězec), cíle informačního procesu, informační exploze a pojem exformace, struktura informace (externí a interní). Přednáška č. 2: Informační manažer, informační strategie a její obsah, struktura informační strategie (podnikatelská strategie, informační systémy, informační technologie, informační management), podnikatelská strategie a její charakteristika, informační systémy a jejich implementace v organizaci. Přednáška č. 3: Informační technologie v organizaci a jejich charakteristika, HW, SW, komunikační infrastruktura, informační management a jeho úloha v organizaci, postupy implementace informačního managementu v organizaci, informační inženýrství, informační úrovně v organizaci (strategická, taktická a operativní úroveň řízení) a jejich informační nároky – informační pyramida. Přednáška č. 4: Ochrana informací a průmyslová špionáž, právní vymezení porušení obchodního tajemství, způsoby sdělení obchodního tajemství, nelegální postupy získávání informací, oblasti zájmu špionážních aktivit mezi konkurenty, zdroje informací, projevy úspěšné špionáže, zásady informační bezpečnosti organizace a informační politika v praxi. Přednáška č. 5: Počítačová (informační kriminalita), cyber-crime, info-crime, high-tech crime a jejich definice, kyberterorismus - definice, sedm skupin informační kriminality, historie informační kriminality v ČR, informační kriminalita – současnost, (počítač jako nástroj útoku, nelegální software atd.), perspektivy informačního zločinu a boje proti němu, Přednáška č. 6: Moderní informační hrozby – nástroje útoků, obecně malware, počítačové viry (druhy a dělení), speciální případy infiltrací a útočné nástroje jejíchž cílem je sběr a distribuce dat a informací (spyware, phishing, ad-ware, hoax, dialer, nigerijské dopisy), zásady ochrany proti infiltracím virové a mimovirové, základní minimum informačního manažera. Přednáška č. 7 + 8 Informační služby v organizaci, informační střediska jako nástroj informačního managementu v organizaci, pohled do minulosti (VTEI), motivace a cíle vzniku informačních středisek, základní služby informačních středisek (IST) – informační, expertní, propagační, doplňkové. Archivní služby podrobněji – spisová služba, spisový a skartační řád, spisovna, skartační řízení, skartační znaky, skartační lhůty atd., zálohování a archivace dat, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Doplňkové přednášky: • Etika při nakládání s informacemi • Netiketa (Netiquete) • Etika v elektronické komunikaci • Vyhledávání dat a informací na síti, vyhledávací služby • Specifické výrazy (operátory) užívané při práci s googole.com (filetype, inurl, intitle apod.) • Manažerské informační systémy -vymezení pojmu -systémy pro podporu rozhodování -systémy pro podporu exekutivy -expertní systémy -transakční systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku