115-0386/02 – Management (MNGT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA11 Ing. Karina Dráberová
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
KHA0008 Ing. Daniela Kharroubi
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KON0214 Ing. František Konečný
MAH0031 Ing. Ondřej Mahdal, DiS.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
OPL001 Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
ORL0035 Ing. Lucia Orlovová
RYB0092 Mgr. Anastasiia Schneider
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Popsat klasické i moderní směry managementu. 4. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 5. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 6. Objasnit využití psychologických poznatků v managementu. 7. Objasnit podstatu, význam a funkci strategického managementu. 8. Objasnit podstatu, význam a funkci etiky a podnikové kultury.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je identifikovat základní pojmy, názory, principy a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti, popsat historický vývoj managementu, vysvětlit všechny manažerské funkce - plánování, organizování, rozhodování, personální management a vedení lidí, motivování, kontrolování a komunikaci, objasnit uplatnění psychologických poznatků v managementu, vysvětlit podstatu, funkci a význam etiky, podnikové kultury a strategického managementu.

Povinná literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu. 2. vyd., SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 288 s. ISBN 978-80-248-4102-1. VEBER, Jaromír et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání Praha: Management Press, 2014. 736 s. ISBN 978-80-726-1274-1.

Doporučená literatura:

ČASTORÁL, Zdeněk. Základy moderního managementu. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7452-129-4. DAFT, Richard L. Management. 12th ed. Boston: Cengage Learning, 2014. 767 s. ISBN 978-1-285-86198-2. VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. 360 s. ISBN 978-80-7261-232-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – písemný test zkouška – písemná

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Management. 2.Manažer. 3.Historický vývoj managementu. 4.Psychlogické poznatky v managementu. 5.Plánování. 6.Rozhodování. 7.Organizování. 8.Řízení lidských zdrojů. 9.Vedení lidí. 10.Pracovní motivace. 11.Komunikace. 12.Kontrola. 13.Strategický management. 14.Etika a podniková kultura.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Zápočtová písemka Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PPR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace MKO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2751XXX0001) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PPR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace MKO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku