115-0387/01 – Řízení lidských zdrojů A (RLZA)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vysvětlit rozdíl mezi tradičním personálním řízením a řízením lidských zdrojů. 2.Ujasnit si účel a význam personálního managementu a řízení lidských zdrojů v organizacích. 3.Charakterizovat strategii plánování lidských zdrojů a demonstrovat proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 4.Vysvětlit etické problémy a definovat nástroje jejich řešení. 5.Objasnit vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem a vysvětlit motivační teorie. 6.Popsat cyklus řízení pracovního výkonu a aplikovat možné způsoby odměňování v rámci řízení pracovního výkonu. 7.Charakterizovat nástroje a metody hodnocení výkonnosti týmu a organizace. 8.Popsat metody vzdělávání a rozvoje a charakterizovat učící se organizaci. 9.Vysvětlit, co je to sociální (lidský) potenciál organizace, tvůrčí potenciál a charakterizovat tvůrčí osobnost. 10.Popsat systém odměňování a objasnit vztah mezi hodnocením zaměstnanců a jejich odměňováním. 11.Ujasnit si rozdíl mezi vedením a řízením lidí, charakterizovat styly vedení zaměstnanců. 12.Objasnit základní pravidla týmové práce a charakterizovat týmové role. 13.Charakterizovat organizační kulturu a objasnit rozdílnost mezinárodních kultur.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je odborně a prakticky vybavit studenty znalostmi z oblasti řízení lidských zdrojů ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců v organizaci v konkurenčně náročném prostředí. V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni se základními pojmy souvisejícími s danou oblastí, s historickým vývojem řízení lidských zdrojů a s hlavními aktivitami řízení lidských zdrojů, jako jsou plánování, získávání, výběr, vzdělávání a odměňování zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na problematiku řízení pracovního výkonu, motivace zaměstnanců a na etiku řízení lidských zdrojů.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198. ČOPÍKOVÁ, Andrea, Jiří BLÁHA a Petra HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů. SOET, Vol. 21. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 254 s. ISBN 978-80-248-3829-8. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

Doporučená literatura:

BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2313-6. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. HORVÁTHOVÁ, Petra. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4. WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2361-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Historický vývoj řízení lidských zdrojů -Zabezpečování lidských zdrojů -Etika řízení lidských zdrojů -Motivace zaměstnanců -Řízení pracovního výkonu zaměstnanců, týmů a organizace -Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -Odměňování zaměstnanců -Leadership, styly vedení zaměstnanců I -Leadership, styly vedení zaměstnanců II -Týmy a týmová spolupráce -Kultura organizace -Řízení přes hranice kultur

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Případové studie Jiný typ úlohy 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Písemná zkouška Písemná zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok