115-0388/01 – Společenské vědy v managementu (SVM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Identifikovat základní pojmy, názory a teorie společenských věd. 2.Uspořádat poznatky o osobnosti pracovníka a manažera. 3.Objasnit postoje, hodnoty, emoční inteligenci a rozvoj. 4.Porovnat teorie motivace – obecné a aplikační teorie. 5.Shrnout význam týmové práce a dynamiky týmu pro inovace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s poznatky společenských věd, které jsou důležité pro moderní management organizací. Tyto poznatky se týkají pracovníků, pracovních skupin a týmů a sociálního systému organizace, jenž jsou klíčovými oblastmi společenských věd. Formou kritického posouzení společenskovědních teorií a propojení teorie a praxe bude dosaženo vyššího pochopení řízení lidí. Témata týkající se pracovníků zahrnou rozdíly mezi jednotlivci vzhledem k jejich osobnostní struktuře a dynamice, témata o pracovní skupině porovnávají uplatnění a přínosy pracovní skupiny v porovnání s týmovou prací. Propojení jedinců a pracovních (sociálních) skupin bude shrnuto v rámci výkladu o sociálním systému.

Povinná literatura:

ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0. MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada,2007.ISBN978-80-247-1349-6. PAUKNEROVÁ, Daniela et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-3809-3. SLÁDEK, Pavel. Sociologie a podnikání. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05178-8.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch et al. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4211-3. BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0. LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4406-3. LORENCOVÁ, Hana a Petra ROHLÍKOVÁ. Základy psychologie a sociologie pro ekonomy. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2009. ISBN 978-80-86730-45-5. VÁGNER, Ivan a Miroslav Weber. Osobní management. Brno: Právnická fakulta, 2007. ISBN 978-80-210-4265-0. STEIGER, Thomas a Eric LIPPMANN. Psychologie pro manažery: Jak ovládnout umění vést. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0006-3. ZAPLETAL, Ladislav. Sociologie pro ekonomy II. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2010. ISBN 978-80-86710-14-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný test znalostí. Prezentace vybraného tématu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti společenskovědních disciplín a jejich uplatnění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Objasnění pojmů a vztahu společenskovědních disciplín (manažerská psychologie, manažerská sociologie, andragogika). -Pracovník jako jedinec (osobnost). Struktura, dynamika a utváření osobnosti využití poznatků v managementu. -Pracovní postoje, hodnoty a emoce v práci. -Význam IQ a EQ (emocionálního kvocientu) pro práci manažera. Struktura EQ, rozvoj emocionální inteligence. -Pracovní výkon, pracovní činnost a pracovní zátěž. -Stres v práci manažera. Rozměry stresu. Pozitivní a negativní účinky stresu. -Učení a rozvoj. Teorie učení dospělých. Aplikace principů učení – vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci. -Ovlivňování v pracovním procesu. Teorie pracovní motivace a satisfakce. Commitment a angažovanost. Využití poznatků v manažerské praxi. -Teorie motivace: „proč“ jsou lidé motivováni a „jak“ motivovat. Motivační program podniku. -Pracovní skupina a tým v organizaci. Aplikace ve světě práce. -Komunikace v organizačním prostředí. Význam komunikace. Vybrané komunikační teorie. Komunikační audit v organizaci. -Inovace a podnikání. Inovační aktivity. Jedinec v inovačním procesu. Organizační faktory, které podporují inovaci v podnikání. -Moc, pravomoc a autorita. Zdroje moci a jejich využití v řízení. -Sociální systém jako dynamický celek spojující chování jedinců a sociálních skupin.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok