115-0389/01 – Management výroby a služeb (MVS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit studenty s rozhodujícími pojmy v oblasti plánování, organizování a řízení procesu výroby a poskytování služeb. 2.Vysvětlit základní nástroje, metody a postupy uplatňované v řízení výrobního systému. 3.Ukázat možnosti praktické aplikace nástrojů a metod řízení. 4.Naučit vyčíslit a hodnotit výsledné ekonomické efekty v návaznosti na optimalizaci jejich průběhu a zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky o odborných pojmech, struktuře, metodách a řídících postupech a plánování činností v oblasti výrobních procesů a procesů služeb a vytvořit tak potřebnou znalostní a informační bázi pro navazující předměty týkající se ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení. Studenti jsou seznámeni s rozhodujícími pojmy a aspekty procesu řízení výroby a služeb, a to zejména v oblasti struktury výroby, jejího organizování a plánování, standardizace, řízení jakosti a lidských zdrojů. V rámci studia jsou vysvětleny základní nástroje, metody a postupy řízení výrobního systému a možnosti jejich aplikace při řešení problémů v praxi. Studenti se také naučí hodnotit výsledné ekonomické efekty řídicích procesů ve výrobě a službách v návaznosti na optimalizaci jejich průběhu a zdrojů.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Management výroby a služeb. SOT, vol. 25. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 175 s. ISBN 978-80-248-3830-4. BARTUSKOVÁ, Terezie, Lucja MATUSIKOVÁ a Kateřina ZELINKOVÁ. Nákladové řízení a cenová strategie. SOT, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 171 s. ISBN 978-80-248-3891-5. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Ondřej VALSA. Moderní přístupy k řízení výroby. 3. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 176 s. ISBN 978-80-7179-319-9. SVOBODOVÁ, Hana a Vlastimil MEJDRECH. Provozní management. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1845-9. VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základů managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Teoretické základy řízení výroby a služeb, podstata, členění - Charakteristika výrobního managementu a managementu služeb, základní úkoly, vývojové tendence - Podnikatelské řízení výrobních činností, specifika managementu služeb - Zajišťování činností výrobního podniku a podniku služeb, plán rozvoje výroby, resp. služeb - Inovační procesy a řízení podnikatelských příležitostí - Příprava výroby, resp. procesu služeb, obsah a struktura, tvorba a hodnocení technologií - Standardizace v řízení výroby - Podnikatelské plánování, charakteristika, typy plánů, specifika - Souhrnné výrobní plánování, plánování výrobní kapacity, materiálových a lidských zdrojů - Organizace výroby a služeb, organizační struktury v podniku a jejich využití při různých typech výroby - Operativní řízení výrobního procesu - Nové metody řízení výroby a služeb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Písemný zápočet Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku