115-0389/02 – Management výroby a služeb (MVS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit studenty s rozhodujícími pojmy v oblasti plánování, organizování a řízení procesu výroby a poskytování služeb. 2.Vysvětlit základní nástroje, metody a postupy uplatňované v řízení výrobního systému. 3.Ukázat možnosti praktické aplikace nástrojů a metod řízení. 4.Naučit vyčíslit a hodnotit výsledné ekonomické efekty v návaznosti na optimalizaci jejich průběhu a zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky o odborných pojmech, struktuře, metodách a řídících postupech a plánování činností v oblasti výrobních procesů a procesů služeb a vytvořit tak potřebnou znalostní a informační bázi pro navazující předměty týkající se ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení. Studenti jsou seznámeni s rozhodujícími pojmy a aspekty procesu řízení výroby a služeb, a to zejména v oblasti struktury výroby, jejího organizování a plánování, standardizace, řízení jakosti a lidských zdrojů. V rámci studia jsou vysvětleny základní nástroje, metody a postupy řízení výrobního systému a možnosti jejich aplikace při řešení problémů v praxi. Studenti se také naučí hodnotit výsledné ekonomické efekty řídicích procesů ve výrobě a službách v návaznosti na optimalizaci jejich průběhu a zdrojů.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Management výroby a služeb. SOT, vol. 25. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 175 s. ISBN 978-80-248-3830-4. BARTUSKOVÁ, Terezie, Lucja MATUSIKOVÁ a Kateřina ZELINKOVÁ. Nákladové řízení a cenová strategie. SOT, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 171 s. ISBN 978-80-248-3891-5. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Ondřej VALSA. Moderní přístupy k řízení výroby. 3. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 176 s. ISBN 978-80-7179-319-9. SVOBODOVÁ, Hana a Vlastimil MEJDRECH. Provozní management. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1845-9. VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – zápočtový test zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základů managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy. 2. Výrobní proces a zajišťování činností. 3. Standardizace v řízení výroby. 4. Princip plánování výrobních procesů. 5. Inovace a příprava výrobních činností. 6. Operativní řízení podniku. 7. Ceny, cenová strategie. 8. Hospodaření s osazenstvem. 9. Produktivita práce. 10. Náklady, členění nákladů. 11. Kalkulace. 12. Nákladové modely a metody stanovení nákladových funkcí. 13. Analýza bodu zvratu. 14. Nové metody řízení výroby a služeb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemný zápočet Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  10
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku