115-0390/01 – Krizový management (KRM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat signály blížící se krize. 2. Analyzovat krizové ohrožení podniku. 3. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku. 4. Zjistit klíčové body strategie pro obnovu podniku. 5. Kategorizovat typy krize, klasifikovat příčiny, průběh a důsledky krize. 6. Aplikovat zásady krizové komunikace. 7. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku.. 8. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit krizový scénář 9. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku, vytvořit systém včasného varování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je podat krizové řízení jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Předmět se zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení krize podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost. Samostatný blok je zaměřen na řešení krizových situací v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na legislativní bázi krizového řízení ve veřejné správě i na ekonomické souvislosti.

Povinná literatura:

KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi. Krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada. 2017. 192 s. ISBN 978-80-271-0681-3. KLEIN, Štěpán. Firma v krizi. Praha: Effento, 2020. 311 s. ISBN 978-80-270-7778-6. SCHÖNFELD, Jaroslav. Transformace a restrukturalizace podniku. Praga: C. H. Beck, 2018. 422 s. ISBN 978-80-7400-690-6.

Doporučená literatura:

PAČAIOVÁ, Hana, Štefan, MARKULIK a Anna NAGYOVÁ. Význam rizika v manažerských systémech. Košice: TU Košice, 2017. 280 s. ISBN 978-80-5532-618-4. ŠENOVSKÝ, Pavel, Michail ŠENOVSKÝ a Milan ORAVEC. Teorie krizového managementu. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. 138 s. ISBN 978-80-7385-231-3. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace. Brno: Muni Press, 2020. 220 s. ISBN 978-80-210-9636—3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse během cvičení.

E-learning

Interaktivní využití LMS.

Další požadavky na studenta

Pokročilé znalosti z oblasti managementu a ekonomiky podniku. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních min 70%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Trendy v praxi krizového managementu. Typologie krizí, vývoj krize v organizaci, algoritmus vývoje a řešení krizové situace v podniku. Analýza ohrožení podniku, sestavení krizové matice pro zjištění zranitelnosti podniku. Proces krizového managementu (signály, příčiny, nástroje, stakeholders, nápravná opatření, zdroje, revitalizace). Systém včasného varování (účel, indikátory, tvorba systému). Krizový plán (doporučený obsah, tvorba). Krizový tým (složení, odpovědnost členů, činnost před krizí, během krize, po krizi, příprava - druhy výcviku členů krizového týmu). Volba krizové strategie, klíčové body business recovery strategy. Konečné řešení krize (pokračování v činnosti, ukončení činnosti podniku). Krizová komunikace, strategie urovnávání krizí. Klíčové body pro vytvoření systému krizového managementu v podniku. Model krize a jeho aplikace. Příprava veřejné správy na řešení krizových situací (IZIS, hospodářská opatření pro krizové stavy, bezpečnostní politika, hrozba terorismu, dokumentace, finanční nástroje). Případové studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 70 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku