115-0390/03 – Krizový management (KRM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat signály blížící se krize. 2. Analyzovat krizové ohrožení podniku. 3. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku. 4. Zjistit klíčové body strategie pro obnovu podniku. 5. Kategorizovat typy krize, klasifikovat příčiny, průběh a důsledky krize. 6. Aplikovat zásady krizové komunikace. 7. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku.. 8. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit krizový scénář 9. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku, vytvořit systém včasného varování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je podat krizové řízení jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Předmět se zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení krize podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost. Samostatný blok je zaměřen na řešení krizových situací v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na legislativní bázi krizového řízení ve veřejné správě i na ekonomické souvislosti.

Povinná literatura:

KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi. Krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada. 2017. 192 s. ISBN 978-80-271-0681-3. KLEIN, Štěpán. Firma v krizi. Praha: Effento, 2020. 311 s. ISBN 978-80-270-7778-6. SCHÖNFELD, Jaroslav. Transformace a restrukturalizace podniku. Praga: C. H. Beck, 2018. 422 s. ISBN 978-80-7400-690-6.

Doporučená literatura:

PAČAIOVÁ, Hana, Štefan, MARKULIK a Anna NAGYOVÁ. Význam rizika v manažerských systémech. Košice: TU Košice, 2017. 280 s. ISBN 978-80-5532-618-4. ŠENOVSKÝ, Pavel, Michail ŠENOVSKÝ a Milan ORAVEC. Teorie krizového managementu. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. 138 s. ISBN 978-80-7385-231-3. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace. Brno: Muni Press, 2020. 220 s. ISBN 978-80-210-9636—3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – projekt zkouška – písemná

E-learning

Interaktivní využití LMS.

Další požadavky na studenta

Pokročilé znalosti z oblasti managementu a ekonomiky podniku, aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typologie krizí, algoritmus vývoje a řešení krizové situace v podniku. 2. Trendy, požadavky na krizového manažera. 3. Krizový profil podniku. 4. Systém včasného varování. 5. Krizový plán. 6. Krizový management (nástroje, nápravná opatření, zdroje). 7. Strategie revitalizace a její prvky. 8. Konečné řešení krize. 9. Aktivity po ukončení krize. 10.Model krize a jeho aplikace. 11.Krizová komunikace. 12.Vytvoření systému krizového managementu v podniku. 13.Rizikový management. 14.Krizový management ve veřejné správě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 10
                Projekt Projekt 20  10
        Zkouška Zkouška 80 (80) 41
                Zkouška Písemná zkouška 80  41
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 70%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku