115-0391/01 – Řízení lidských zdrojů B (RLZB)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Identifikovat nové role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů v organizacích. 2.Objasnit strategii řízení lidských zdrojů a vysvětlit proces plánování lidských zdrojů. 3. Vysvětlit proces tvorby kompetenčních modelů. 4.Charakterizovat proces získávání a výběru zaměstnanců a navrhnout vhodné metody výběru na dané pracovní pozice. 5.Objasnit proces přijímání a adaptace zaměstnanců. 6.Vysvětlit systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a charakterizovat jednotlivé kroky cyklu vzdělávání a rozvoje. 7.Objasnit proces talent managementu a zhodnotit jeho přínosy. 8.Formulovat cíle hodnocení zaměstnanců a navrhnout kombinaci metod hodnocení pro vybrané pracovní pozice. 9.Vysvětlit podstatu zásluhového odměňování a shrnout jeho výhody a nevýhody. 10.Objasnit problematiku řízení lidského kapitálu. 11.Definovat rámec zaměstnaneckých vztahů a vysvětlit procesy zaměstnaneckých vztahů. 12.Shrnout negativa rostoucí fluktuace zaměstnanců v organizaci a doporučit možné způsoby měření odchodů zaměstnanců z organizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s problematikou řízení lidských zdrojů. V úvodu kursu jsou posluchači seznámeni s novou rolí personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů, s tvorbou strategie a politiky řízení lidských zdrojů. Následně jsou studentům podrobně objasňovány jednotlivé personální činnosti včetně rolí liniových vedoucích a specialistů na řízení lidských zdrojů. Značná pozornost je věnována problematice talent managementu, odměňování zaměstnanců a řízení lidského kapitálu.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Lubomír KOSTROŇ. Personální strategie – krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7179-564-3. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. SOET, vol. 12. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3554-9. HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ, Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.

Doporučená literatura:

BLÁHA, Jiří et al. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0374-0. ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. Odměňování zaměstnanců v organizacích. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2264-8. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: ASPI, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů -Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů -Kompetence a kompetenční modely -Získávání a výběr zaměstnanců -Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců -Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -Talent management -Hodnocení zaměstnanců -Odměňování zaměstnanců I -Odměňování zaměstnanců II -Řízení lidského kapitálu -Zaměstnanecké vztahy I -Zaměstnanecké vztahy II -Propouštění zaměstnanců

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemný test Písemná zkouška 85  85 2
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní