115-0392/01 – Mezinárodní a interkulturální management (IntM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Získat širší a hlubší poznatky v rámci obecného managementu rozšířenou o problematiku manažerské práce v mezinárodním a interkulturním prostředí. 2.Umět srovnávat, rozvíjet a aplikovat získané dovednosti potřebné pro úspěšné zvládání procesu řízení prožívané kulturní diversity. 3.Získat schopnost analyzovat, interpretovat, charakterizovat a integrovat získané znalosti při řešení různých modelových situacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zvýšit interpersonální kompetence studujících jejich hlubším seznámením s procesy, funkcemi a postupy při plnění manažerských funkcí v multikulturním prostředí. Mezinárodní spolupráce je v současnosti podstatou ekonomické, ale i sociokulturní existence. Smyslem předmětu je tudíž osvojení přístupu k řešení manažerských úkolů v multikulturálním prostředí v podobě získání interkulturálních kompetencí a dovednosti úspěšného zvládání situace prožívané kulturní diverzity.

Povinná literatura:

BUCHTA, Miroslav. Mezinárodní management a marketing. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-109-2. HOFSTEDE, Geert. Kultury a organizace: software lidské mysli. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-86131-70-X. ŠTRACH, Pavel. Mezinárodní management. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ, Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0. BOREC, Tomáš. Manažéri na cudzom parkete: Ako prekonávať nástrahy interkultúrnej komunikácie. Bratislava: Neopublic Porter Novelli, 2009. ISBN 978-80-970227-5-4. GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3777-5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-2472951-0. PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení získaných znalostí se ověřuje splněním závěrečného písemného testu a obhajobou vypracované prezentace (PPT) ze zvoleného okruhu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Pojetí manažerské práce v multikulturním prostředí. -Sociopsychologická dimenze manažerské činnosti. -Problematika managementu v podmínkách globalizace, soudobé požadavky na mezinárodní organizace. -Manažerský potenciál jako podmínka manažerské efektivnosti -Manažerské kompetence a interpersonální nároky na manažery -Řízení změn v multikulturním prostředí -Vymezení organizační efektivnosti a její modely -Mezinárodní management lidských zdrojů, expatrianti -Význam a úloha kultury v managementu a pojetí multikulturálního managementu -Problematika internacionalizace a globalizace organizací a multikulturální angažovanost managementu -Pojetí národní kultury a mentality, prvky národní kultury -Význam rozdílů mezi národními kulturami pro manažery -Modely národních kultur a jejich využití v manažerské praxi, národní kulturní odlišnosti, kulturní dimenze -Problematika vyrovnávání se s kulturní jinakostí a překonávání kulturního šoku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní