115-0393/02 – Manažerská ekonomika (ManE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit studenty s rozhodujícími pojmy finančního managementu 2.Vysvětlit nástroje, metody a postupy uplatňované v řízení podniku. 3.Ukázat možnosti praktické aplikace nástrojů a metod řízení. 4.Naučit vyčíslit a hodnotit výsledné ekonomické efekty v návaznosti na základní cíle firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit podstatu ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu, spotřeby, využití a efektivní reprodukce základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále pak vymezit ekonomický vstup a výstup podnikatelského subjektu včetně jejich kvantifikace, naučit studenty hodnotit a formovat opatření pro zvýšení efektivnosti (výkonnosti) realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení.

Povinná literatura:

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2017. 272 s. ISBN 978-80-271-0413-0. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura:

DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Petr NOVÁK. Finanční strategie: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7400-562-6. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního managementu a účetnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Vymezení ekonomického systému podniku, jeho prvků a jejich vazeb -Zásady řízení efektivního chování podniku ve vazbě na hodnotový proces -Využití systému řízení podle cílů a odchylek při řízení ekonomického systému podniku -Kapitálová a majetková struktura podniku jako potenciál podnikatelského procesu – optimalizace kapitálové struktury a hodnocení majetkových potenciálů ve vazbě na ekonomický systém podniku -Zaměstnanci podniku jako potenciál podnikatelského procesu a jejich hodnocení ve vazbě na ekonomický systém podniku -Produktivita práce v podniku a její měření a hodnocení -Kritéria optimalizace výnosů, nákladů a hospodářských výsledků podniku -Řízení výkonnosti podniku s cílem růstu přidané hodnoty -Základní metody ekonomické analýzy podniku -Analýza hospodaření s potenciály podnikatelského procesu v podniku (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžný majetek, zaměstnanci podniku) od fáze jejich pořízení až do doby realizace hotové produkce -Analýza úrovně produktivity práce v podniku -Analýza nákladů, výnosů a hospodářských výsledků podniku a úrovně optimalizace hospodářského výsledku -Analýza efektivnosti podnikatelského procesu a jeho výkonnosti -Analýza organizačního a řídicího systému podniku se zaměřením na analýzu rozhodovacích procesů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok