115-0393/03 – Manažerská ekonomika (ManE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit studenty s rozhodujícími pojmy finančního managementu 2.Vysvětlit nástroje, metody a postupy uplatňované v řízení podniku. 3.Ukázat možnosti praktické aplikace nástrojů a metod řízení. 4.Naučit vyčíslit a hodnotit výsledné ekonomické efekty v návaznosti na základní cíle firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit podstatu ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu, spotřeby, využití a efektivní reprodukce základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále pak vymezit ekonomický vstup a výstup podnikatelského subjektu včetně jejich kvantifikace, naučit studenty hodnotit a formovat opatření pro zvýšení efektivnosti (výkonnosti) realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení.

Povinná literatura:

HIRSCHEY, Mark, Eric BENTZEN a Carsten SHEIBYE. Managerial economics. 15th ed. Andover: Cengage, 2019. 796 s. ISBN 978-1-4737-5835-3. HUČKA, Miroslav, Zuzana ČVANČAROVÁ a Jiří FRANEK. Základy podnikání a podnikatelský proces. Praha: Grada, 2021. 198 s. ISBN 978-80-271-3041-2. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 261 s. ISBN 978-80-7380-756-6.

Doporučená literatura:

HRUŠKA, Vladimír. Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, aneb, Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou. 2. vyd. Praha: Grada, 2019. 232 s. ISBN 978-80-271-2245-5. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4. WAHLEN, James M., Stephen P. BAGINSKI a Mark T. BRADSHAW. Financial reporting, financial statement analysis, and valuation: a strategic perspective. Boston: Cengage, 2018. 912 s. ISBN 978-1-337-61468-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – zápočtová písemka zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního managementu a účetnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický exkurz do řízení ekonomických procesů podniku. 2. Ekonomický systému podniku. 3. Ekonomický systém podniku ve vazbě na hodnototvorný proces. 4. Obsah a struktura účetních výkazů. 5. Majetková struktura podniku. 6. Kapitálová struktura podniku. 7. Náklady, výnosy a kalkulace. 8. Způsoby a postupy při dělení zisku. 9. Příčiny a analýza ekonomické neefektivnosti podnikatelského subjektu. 10.Formy optimalizace kapitálové struktury podnikatelského subjektu. 11.Finanční analýza. 12.Hospodaření s pracovníky. 13.Manažerské finance, riziko a čas. 14.Statistické vyhodnocování ekonomických ukazatelů podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemný zápočet Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Kombinovaná zkouška (písemná a ústní) Jiný typ úlohy 70  35
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku