115-0394/02 – Management malého podniku (MMP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vytvořit ucelený přehled o požadavcích na manažera malého rodinného podniku. 2. Identifikovat klady a zápory samostatného podnikání se zdůrazněním rysů rodinného podnikání. 3. Umět založit živnost fyzické osoby. 4. Založit s.r.o. 5. Svolat a řídit valnou hromadu s.r.o. 6. Sestavit podnikatelský plán. 7. Plnit administrativní povinnosti zaměstnavatele. 8. Zvládnout podnikání fyzické osoby a s.r.o. z pohledu administrativního. 9. Optimalizovat zajištění zdrojů financování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je kombinací a doplněním znalostí z ostatních ekonomických a manažerských předmětů vytvořit ucelený přehled o činnosti manažera malého podniku. Všímá si specifik rodinného podniku a s tímto spojených odlišných nároků na znalosti a dovednosti manažerů. Po absolvování předmětu je student schopen orientovat se v požadavcích kladených na manažera malého rodinného podniku v oblastech zahájení podnikatelské činnosti, průběhu podnikání a s tím související problematiky zajišťování zdrojů a plnění podmínek kladených vnějšími i vnitřními subjekty, umí zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Je akcentována pozice rodinného podniku. Uvedené oblasti jsou řešeny z pozice živnostníka a z pozice společníka a jednatele s.r.o. Učební výstupy jsou směřovány do tří úrovní: Znalosti: uspořádání uceleného přehledu o požadavcích na manažera malého rodinného podniku. Pochopení: identifikace kladů a záporů samostatného podnikání se zdůrazněním rysů rodinného podnikání. Uplatnění: aplikace: založení živnosti fyzické osoby, založení s.r.o., svolání valné hromady, plnění administrativních povinností zaměstnavatele.

Povinná literatura:

MARTELOVÁ, Judy. Rodinné firmy na rozcestí. Jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti. Praha: Grada, 2017. 240 s. ISBN 978-80-271-0332-4. ONDŘEJ, Jan et al. Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty). Praha: Wolters Kluwer, 2019. 308 s. ISBN 978-80-7598-337-4. SERVUS, Stanislav, David ELISCHER a Tomáš HORÁČEK. Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 280 s. ISBN 978-80-7552-643-4.

Doporučená literatura:

FINCH, Brian. Jak napsat dobrý podnikatelský záměr: postupy a tipy, které vám pomohou získat podporu pro vaše nápady a podnikatelské plány. Brno: Lingea, 2020. 176 s. ISBN 978-80-7508-623-5. SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada, 2020. 264 s. ISBN 978-80-271-2253-0. ŠTRUNC, Adam a Pavel ŠTRUNC. Podnikání z lavice. Brno: BizBooks, 2020. 96 s. ISBN 978-80-265-0938-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na cvičeních, projekty, test

E-learning

Interaktivní využívání LMS.

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti managementu a ekonomiky podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Malý podnik – vymezení, úloha, specifické rysy. 2. Manažer malého podniku (rysy, bariéry, předpoklady). 3. Rodinný podnik. 4. Živnostník (aplikace založení, povinnosti, ukončení existence). 5. Společnost s ručením omezeným (aplikace založení, odchod společníka, vypořádací podíl). 6. Zaměstnavatel. 7. Podnikatelský plán. 8. Společný podnik – výběr partnera. 9. Management vnitřního chodu rodinného podniku. 10.Možnosti financování, podpora. 11.Spolupráce (aliance, klastry, sítě). 12.Malý podnik a životní prostředí. 13.Management rodinných podniků v evropském a mimoevropském prostředí. 14.Doing Business.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 70 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok