115-0398/01 – Manažerská psychologie a sociologie (MPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět rozsahu a komplexnosti manažerské psychologie a sociologie. 2. Porovnat přístupy k osobnosti s metodologickým rámcem. 3. Porozumět možnostem ovlivňování chování zaměstnanců. 4. Porozumět pracovnímu a organizačnímu stresu, důsledkům a prevenci. 5. Porozumět významu organizační kultury .

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je osvojení vybraných psychologických a sociologických poznatků a metod, potřebných pro aplikaci v pracovním a organizačním kontextu. Budou vysvětleny vybrané společenskovědní poznatky a formy jejich aplikace. Teoretické poznatky budou propojeny s praktickými příklady, aby studenti pochopili jak teorii, tak aplikaci předkládaných poznatků.

Povinná literatura:

ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. 629 s. ISBN 978-80-251-1518-3. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. KIROVOVÁ, Iva: Organizační chování. 1. díl. 2. aktualiz. vyd. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 216 s. ISBN 978-80-248-3845-8.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch et al. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. 224 s. ISBN 978-80-247-4211-3. MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. 338 s. ISBN 978-80-247-4221-2. MYERS, David G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. 544 s. ISBN 978-80-266-0871-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný test znalostí. Prezentace vybraného tématu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti společenskovědních disciplín a jejich uplatnění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Objasnění pojmů a vztahu společenskovědních disciplín (manažerská psychologie, manažerská sociologie, andragogika). -Pracovník jako jedinec (osobnost). Struktura, dynamika a utváření osobnosti využití poznatků v managementu. -Pracovní postoje, hodnoty a emoce v práci. -Význam IQ a EQ (emocionálního kvocientu) pro práci manažera. Struktura EQ, rozvoj emocionální inteligence. -Pracovní výkon, pracovní činnost a pracovní zátěž. -Stres v práci manažera. Rozměry stresu. Pozitivní a negativní účinky stresu. -Učení a rozvoj. Teorie učení dospělých. Aplikace principů učení – vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci. -Ovlivňování v pracovním procesu. Teorie pracovní motivace a satisfakce. Commitment a angažovanost. Využití poznatků v manažerské praxi. -Teorie motivace: „proč“ jsou lidé motivováni a „jak“ motivovat. Motivační program podniku. -Pracovní skupina a tým v organizaci. Aplikace ve světě práce. -Komunikace v organizačním prostředí. Význam komunikace. Vybrané komunikační teorie. Komunikační audit v organizaci. -Inovace a podnikání. Inovační aktivity. Jedinec v inovačním procesu. Organizační faktory, které podporují inovaci v podnikání. -Moc, pravomoc a autorita. Zdroje moci a jejich využití v řízení. -Sociální systém jako dynamický celek spojující chování jedinců a sociálních skupin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Projekt Projekt 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku