115-0398/01 – Manažerská psychologie a sociologie (MPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DRA11 Ing. Karina Dráberová
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. porozumět rozsahu a komplexnosti manažerské psychologie a sociologie 2. porozumět přístupům k osobnosti s metodologickým kontextem a jejich významu 3. porozumět možnostem ovlivňování chování zaměstnanců (motivace, výkonnost, pracovní spokojenost aj.) 4. porozumět pracovnímu a organizačnímu stresu, důsledkům a prevenci 5. porozumět významu organizační kultury

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je osvojení vybraných psychologických a sociologických poznatků a metod, potřebných pro aplikaci v pracovním a organizačním kontextu. Budou vysvětleny vybrané společenskovědní poznatky a formy jejich aplikace. Teoretické poznatky budou propojeny s praktickými příklady, aby studenti pochopili jak teorii, tak aplikaci předkládaných poznatků.

Povinná literatura:

ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. 629 s. ISBN 978-80-251-1518-3. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. KIROVOVÁ, Iva: Organizační chování. 1. díl. 2. aktualiz. vyd. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 216 s. ISBN 978-80-248-3845-8.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch et al. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. 224 s. ISBN 978-80-247-4211-3. MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. 338 s. ISBN 978-80-247-4221-2. MYERS, David G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. 544 s. ISBN 978-80-266-0871-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test. Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti společenskovědních disciplín a jejich uplatnění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Manažerské psychologie a sociologie (souvislosti s I/O psychologií), témata, struktura předmětu, systémový přístup (vliv kontextuálních faktorů) -Společenskovědní výzkum, metodologie, metody a techniky výzkumu -Jedinec (osobnost) v pracovním a organizačním kontextu (charakteristiky osobnosti, schopnosti-inteligence, vlastnosti) -Postoje, emoce, hodnoty, pracovní spokojenost a její důsledky -Učení, využití teorií učení v rozvoji pracovníků -Motivace v práci, aplikace motivačních teorií -Komunikace v pracovním a organizačním prostředí -Stres v pracovním a organizačním kontextu -Pracovní skupiny, dynamika pracovní skupiny, týmová práce -Organizace a organizační kultura.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku