115-0447/06 – Metody a techniky v managementu (MaTM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Získat přehled o metodách a technikách v managementu. 2.Umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí. 3.Popsat metody a techniky nejčastěji využívané v managementu. 4.Objasnit podstatu jednotlivých technik. 5.Prakticky aplikovat vybrané techniky. 6.Posoudit bariéry použití vybraných technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnit systematické a analytické metody a techniky používané při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Souběžně s teoretickými poznatky je využito zobecněných zkušeností managementu úspěšných podniků. Dalším cílem - vedle osvojení teoretických znalostí - je praktické zvládnutí vybraných manažerských metod a technik. Cílem předmětu z hlediska studentů je získat přehled o metodách a technikách používaných v managementu, objasnit podstatu jednotlivých metod, technik, aplikovat vybrané techniky a posoudit bariéry použití vybraných technik.

Povinná literatura:

BRECHTA, Bohumil, GRASSEOVÁ, Monika, Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2014. 392 s. ISBN 9788026601791. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 483 s. ISBN 978-80-247-4644-9. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C. H. Beck, 2012. 224 s. ISBN 978-80-7179-174-4.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. KOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management, 2. vyd. SOET, vol 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 226 s. ISBN 978-80-248-4038-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti předmětu Management a Marketing.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
115-0386 MNGT Management Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení metod a technik. 2. Metody na podporu formulování cílů. 3. Metoda MBO - řízení podle cílů. 4. Techniky prognózování cílů I. 5. Techniky prognózování cílů II. 6. Metody a techniky analýzy makroprostředí. 7. Metody a techniky analýzy mikroprostředí. 8. Metody a techniky analýzy vnitřního prostředí. 9. Metody souhrnných analýz. 10. Metody na podporu rozhodování. 11. Metody a techniky kauzální analýzy. 12. Techniky na podporu kreativity. 13. Techniky na podporu skupinové kreativity. 14. Metody hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        projekt Semestrální projekt 30  16
        písemný zápočet Písemka 55  25
Rozsah povinné účasti: 70% účast na seminářích, doporučená účast na přednáškách

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku