115-0482/01 – Work with Information (PINF)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. David Nespěšný, MBASubject version guarantorIng. David Nespěšný, MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NES25 Ing. David Nespěšný, MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to familiarize students with the information strategy in the organization.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s informační strategií v organizaci. Studenti se naučí jasně identifikovat hrozby, které souvisí s pohybem informací, naučí se reagovat a řešit jak informaci uchovat , distribuovat a efektivně zabezpečit proti hospodářské špionáž a dalším hrozbám. Dále se studenti seznámí s funkcí informačních středisek v organizaci, s archivací a spisovou službou dle § 499/2004 Sb.

Compulsory literature:

VYMĚTAL, Jan et al. Informační a znalostní management v praxi. Praha: LexisNexis, 2005.399s. ISBN 80-86920-01-1. BÉBR, Richard Manažerské informační systémy I. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7097-885-9. HLAVENKA, Jiří. Mistrovství ve vyhledávání na Internetu. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-7226-759-0. MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2. TRUNEČEK, Jan. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-201-9. Zpráva společnosti McAfee o virtuální kriminalitě (zdroj: Internet) www.virusbtn.com http://agn-www.informatik.uni-hamburg.de/vtc/naveng.htm http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/vyuka/security/04_analyza_rizik4.pdf http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/vdigi/8.htm#Důraznat echnikuilidi http://knihovna.vsb.cz/kurzy/zdroje/bazedat.html http://spyware.cz http://www.spsmvbr.cz/cesky/os_stranky/jedlicka/poc_krim/pocitace.htm http://www.viry.cz http://www.hoax.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner