115-0503/03 – Podnikatelská etika (BE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, EKF, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Explain an importance and terms of business ethics and corporate social responsibility. 2. Identify sources of ethical thought. 3. Review methods and instruments of business ethics and corporate social responsibility. 4. Order findings of chosen ethic theme. 5. Order findings of chosen ethic theme and ethical problem resolution.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do celkové problematiky etiky v její aplikované podobě. Provede studenty od teoretických východisek oboru etika, přes krátký nástin vývoje tohoto oboru k aplikované podobě etiky. Seznámí studenty se základními etickými kategoriemi. Stěžení úlohou předmětu je ukázání na praktické využití etiky v ekonomické praxi a možné důsledky etického, respektive neetického jednání v organizaci. Záměrem předmětu je tedy rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky, zvláště pak etiky podnikání. Etiku podnikání rozumíme nejen na individuální a místní úrovní, nýbrž také na úrovní globální se všemi důsledky, které se k tomu váží. Celkový význam předmětu je v propojení teorie s praktickým využitím získaných znalostí v ekonomické praxi organizací.

Povinná literatura:

BĄK, Sylwia a Piotr JEDYNAK. Risk management maturity: a multidimensional model. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. 112 p. ISBN 978-1-032-36236-6. COOPER, Cary L., ed. Wiley encyclopedia of management. Volume 2, Business ethics. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2014. 6536 p. ISBN 978-1-119-97251-8. NOE, Raymond A., John R. HOLLENBECK, Barry A. GERHART a Patrick M. WRIGHT. Human resource management: gaining a competitive advantage. 13e. New York, NY: McGraw-Hill, 2023. 571 p. ISBN 978-1-265-06401-3.

Doporučená literatura:

BALI, Shivani, Sugandha AGGARWAL a Sunil SHARMA, ed. Industry 4.0 technologies for business excellence: frameworks, practices, and applications. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2022. 268 p. Demystifying technologies for computational excellence: moving towards society 5.0. ISBN 978-0-367-69117-2. CHROUST, Gerhard, Petr DOUCEK a Václav OŠKRDAL, ed. IDIMT-2022: Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic : 30th Interdisciplinary Information Management Talks : Sept. 7-9, 2022, Prague, Czech Republic. Linz: Trauner, 2022. 500 p. Schriftenreihe Informatik, 51. ISBN 978-3-99113-758-0. SWUSTE, Paul, J. GROENEWEG, F. W. GULDENMUND, Coen van GULIJK, Saul M. LEMKOWITZ, Yvette OOSTENDORP a A. W. ZWAARD. From safety to safety science: the evolution of thinking and practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. 406 p. ISBN 978-0-367-43122-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce. Prezentace seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Students must successfully present (Powerpoint) and justify a pre-selected topic essay.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Terms definition (ethic, business ethic, specificity of business ethic) - Relation between ethic and economy, justice. - Resources of ethical thought. 2. Fundamental ethic categories and terms - values, value orientation, good and evil, moral norms. - Manager's ethical values. - Value's influence on behavior. - Ethical values ​​of managers. - Values of successful managers. 3. Factors influencing ethical behavior. Individual, social and organizational factors. Organizational culture. - Whistleblowing. Warring on unethical acting in organization. Ethical decision making - fundamental models. 4. Corporate social responsibility and manager's responsibility. - Factors influencing individual and organizational responsibility. Corporate governance. 5. International business ethics. Ethic in global corporations. - Reset of culture differences. 6. Instruments of ethical behavior expanse in an organization. - Code of conduct, ethical training, stakeholders, communication, role of ombudsman, values in firm's vision. 7. Skills important to an ethical behavior. - Possibilities and bounds of ethical behavior's increasing.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Attendance at lectures is recommended. Scope of compulsory attendance at seminars - 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Essay. Presentation of the essay.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní