115-0503/03 – Podnikatelská etika (BE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, HGF, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Explain an importance and terms of business ethics and corporate social responsibility. 2. Identify sources of ethical thought. 3. Review methods and instruments of business ethics and corporate social responsibility. 4. Order findings of chosen ethic theme. 5. Order findings of chosen ethic theme and ethical problem resolution.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do celkové problematiky etiky v její aplikované podobě. Provede studenty od teoretických východisek oboru etika, přes krátký nástin vývoje tohoto oboru k aplikované podobě etiky. Seznámí studenty se základními etickými kategoriemi. Stěžení úlohou předmětu je ukázání na praktické využití etiky v ekonomické praxi a možné důsledky etického, respektive neetického jednání v organizaci. Záměrem předmětu je tedy rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky, zvláště pak etiky podnikání. Etiku podnikání rozumíme nejen na individuální a místní úrovní, nýbrž také na úrovní globální se všemi důsledky, které se k tomu váží. Celkový význam předmětu je v propojení teorie s praktickým využitím získaných znalostí v ekonomické praxi organizací.

Povinná literatura:

GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018. 273 s. ISBN 978-80-7007-554-8. SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2017. 400 s. ISBN 978-80-8750-694-3. WILLIAMS, Bernard. Morálka. Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021, 85 s. ISBN 978-80-7298-569-2.

Doporučená literatura:

BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Praha: Jota, 2021. 311 s. ISBN 978-80-7565-640-7. BLÁHA, Jiří a Martin, ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. SOET, vol. 20. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 211 s. ISBN 978-80-248-3828-1. ZEMČÍK, Tomáš, Jaromír FEBER, Olga GUBOVÁ, et al. Etika a současnost: nové výzvy ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4195-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce prezentace seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Students must successfully present (Powerpoint) and justify a pre-selected topic essay.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Terms definition (ethic, business ethic, specificity of business ethic) - Relation between ethic and economy, justice. - Resources of ethical thought. 2. Fundamental ethic categories and terms - values, value orientation, good and evil, moral norms. - Manager's ethical values. - Value's influence on behavior. - Ethical values ​​of managers. - Values of successful managers. 3. Factors influencing ethical behavior. Individual, social and organizational factors. Organizational culture. - Whistleblowing. Warring on unethical acting in organization. Ethical decision making - fundamental models. 4. Corporate social responsibility and manager's responsibility. - Factors influencing individual and organizational responsibility. Corporate governance. 5. International business ethics. Ethic in global corporations. - Reset of culture differences. 6. Instruments of ethical behavior expanse in an organization. - Code of conduct, ethical training, stakeholders, communication, role of ombudsman, values in firm's vision. 7. Skills important to an ethical behavior. - Possibilities and bounds of ethical behavior's increasing.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok