115-0545/03 – Trendy moderního managementu (TMM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti pochopí repetitorium trendů za posledních 20. let dvacátého století: - polovina 80. let: hledání dokonalosti – doba, osobnosti a jejich názory - polovina 80. let: „chaos“ jako podnikatelská výzva – doba, osobnosti a jejich názory - 90. léta: reengineering, rozvoj IS a systémů řízení. Analyzují a vyhodnotí současné a budoucí trendy vývoje managementu: - současné trendy ve vývoji jednotlivých faktorů (S) manažerské práce a řízení firem - budoucí trendy: odhady vývoje, názory osobností managementu. Prodiskutují trendy a zkušenosti firem: - vybrané příklady firem, které určují trendy světového vývoje managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s trendy moderního managementu postaveného na koncepci „7S“ americké firmy McKinsey. Jedná se světově uznávaný ucelený přístup založený na stanovení vzájemné podmíněnosti a integritě významných faktorů úspěchu v podnikání. Studenti se zaměří na studium trendů v těchto kritických faktorech: strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), spolupracovníci (Staffs), sdílené hodnoty (Shared values), styl manažerské práce (Style), schopnosti (Skills) a symboly (Symbols), o které byla tato koncepce rozšířena. Jádrem integrity těchto faktorů je firemní kultura.

Povinná literatura:

HAMEL, Gary. The Future of Management. 6th ed. Boston: Harvard Business School Press, 2007. ISBN 978-1-4221-0250-3. LANG, Helmut. Management trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-683-1. ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management: manažer pro 21. století. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.

Doporučená literatura:

VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. KLOUDOVÁ, Jitka. Kreativní ekonomika. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3608-2. Moderní řízení. Praha: Economia, 2010 - . ISSN 0026-8720. Ekonom. Praha:Economia, 2010 - . ISSN 1210-0714. Úspěch – produktivita a inovace v souvislostech. Slaný: API, 2008 - . ISSN 1803-5183.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: - Přístup McKinsey 7S - Sdílení firemní hodnot - Typologie firemních kultur - Firemní symboly - Strategie - Firemní struktura - Systémy zaměřené na štíhlou výrobu - KAIZEN a Six sigma přístup - Styl manažerské práce - Nové formy manažerské práce - Znalostní management - Řízení lidského potenciálu - Spolupracovníci ve firmě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku