115-0547/03 – Metody a techniky v managementu (MT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, FEI, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Získat přehled o metodách a technikách v managementu. 2.Umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí. 3.Popsat metody a techniky nejčastěji využívané v managementu. 4.Objasnit podstatu jednotlivých technik. 5.Prakticky aplikovat vybrané techniky. 6.Posoudit bariéry použití vybraných technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit systematické a analytické metody a techniky používané při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Souběžně s teoretickými poznatky využívá zobecněných zkušeností managementu úspěšných podniků. Vedle osvojení teoretických znalostí je cílem výuky předmětu zvládnutí praktických aplikací vybraných manažerských metod a technik. Cílem předmětu z hlediska studentů je získat přehled o metodách a technikách používaných v managementu, umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí, popsat metody nejčastěji využívané při řízení a při zvyšování výkonnosti, objasnit podstatu jednotlivých metod, technik, prakticky aplikovat vybrané techniky a posoudit bariéry použití vybraných technik.

Povinná literatura:

DOBELLI, Rolf. Umění správného rozhodování. Praha: Vyšehrad, 2018. 240 s. ISBN 978-80-7429-356-6. KUBÁTOVÁ, Sláva, Tomáš BUJNA a Zdišek BOHÁČEK. Rozhodování a tvořivost - sourozenci v managementu. Praha: Management Press, 2020. 119 s. ISBN 978-80-7261-579-7. NEKUDA, René. Restart kreativity – Cvičebnice nápaditosti, ve které nemůžete udělat chybu. Brno: Jan Melvil, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7555-111-5.

Doporučená literatura:

HANZELKOVÁ, Alena a Miroslav KEŘKOVSKÝ. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 3. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 256 s. ISBN 9788074006371. LAWRENCE, Kenneth D. a Ronald K. KLIMBERG. Advances in Business and Management Forecasting. Bringley: Emerald, 2019. 152 s. ISBN 978-1787542907. SCHWEITZER, Fiona a Joseph TIDD. Innovation heroes: understanding customers as a valuable innovation resource. New Jersey: World Scientific, 2018. 308 p. ISBN 978-1-78634-536-3. VOCHOZKA, Marek et al. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1701-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – seminární práce zkouška – kombinovaná (písemná – otevřené otázky a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

základní znalost managementu.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
115-0386 MNGT Management Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Introduction to managerial methods and techniques • Forecasting techniques I • Forecasting techniques II • Techniques to support of the objectives formulation • External analysis methods and techniques • Internal analysis methods and techniques • Microenvironment analysis methods • SWOT analysis, SPACE techniques • Decision-making methods and techniques • Group decision-making methods and techniques • Creative thinking techniques I • Creative thinking techniques II • Group Creativity techniques • Presentation

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 70  40 3
        Semestrální práce Semestrální projekt 30  16 0
Rozsah povinné účasti: 70% attendance at seminars, lecture attendance is highly recommended

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: recommended seminars and lectures attendance, individual seminar works, exam

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.