115-0547/03 – Metody a techniky v managementu (MT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, FEI, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Získat přehled o metodách a technikách v managementu. 2.Umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí. 3.Popsat metody a techniky nejčastěji využívané v managementu. 4.Objasnit podstatu jednotlivých technik. 5.Prakticky aplikovat vybrané techniky. 6.Posoudit bariéry použití vybraných technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit systematické a analytické metody a techniky používané při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Souběžně s teoretickými poznatky využívá zobecněných zkušeností managementu úspěšných podniků. Vedle osvojení teoretických znalostí je cílem výuky předmětu zvládnutí praktických aplikací vybraných manažerských metod a technik. Cílem předmětu z hlediska studentů je získat přehled o metodách a technikách používaných v managementu, umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí, popsat metody nejčastěji využívané při řízení a při zvyšování výkonnosti, objasnit podstatu jednotlivých metod, technik, prakticky aplikovat vybrané techniky a posoudit bariéry použití vybraných technik.

Povinná literatura:

DOBELLI, Rolf. Umění správného rozhodování. Praha: Vyšehrad, 2018. 240 s. ISBN 978-80-7429-356-6. KUBÁTOVÁ, Sláva, Tomáš BUJNA a Zdišek BOHÁČEK. Rozhodování a tvořivost - sourozenci v managementu. Praha: Management Press, 2020. 119 s. ISBN 978-80-7261-579-7. NEKUDA, René. Restart kreativity – Cvičebnice nápaditosti, ve které nemůžete udělat chybu. Brno: Jan Melvil, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7555-111-5.

Doporučená literatura:

HANZELKOVÁ, Alena a Miroslav KEŘKOVSKÝ. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 3. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 256 s. ISBN 9788074006371. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management, 2. vyd. SOET, vol 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 226 s. ISBN 978-80-248-4038-3. VOCHOZKA, Marek et al. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1701-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – seminární práce zkouška – kombinovaná (písemná – otevřené otázky a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

základní znalost managementu.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
115-0386 MNGT Management Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Introduction to managerial methods and techniques • Forecasting techniques I • Forecasting techniques II • Techniques to support of the objectives formulation • External analysis methods and techniques • Internal analysis methods and techniques • Microenvironment analysis methods • SWOT analysis, SPACE techniques • Decision-making methods and techniques • Group decision-making methods and techniques • Creative thinking techniques I • Creative thinking techniques II • Group Creativity techniques • Presentation

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 70  40
        Semestrální práce Semestrální projekt 30  16
Rozsah povinné účasti: 70% attendance at seminars, lecture attendance is highly recommended

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok