115-0548/01 – Prevention and Crisis Control in Companies (CM)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Učební výstupy: Analýza identifikovat signály blížící se krize analyzovat příčiny, průběh a důsledky krize Syntéza generalizovat postup řešení krizové situace sestavit jednoduchý krizový plán kategorizovat typy krize Hodnocení ocenit hodnotu pohledávky interpretovat kroky předcházející reengineeringu posuzovat způsoby diverzifikace rizika vyhodnotit faktory ovlivňující stabilitu podniku doporučit krizovou strategii

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

Krizové řízení je podáno jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Pro dosažení těchto cílů se předmět zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení činnosti podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost.

Compulsory literature:

MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis management. Review of interdisciplinary approaches to crisis and crisis management. Saarbrucken, Germany: Lambert Academic, 2012. ISBN 978-3-8476-4870-2.

Recommended literature:

BURKE, Ronald, J. a Cary L. COOPER. The Organization in Crisis. Oxford: Blackwell, 2000. ISBN 0-631-21231-0. GOTTSCHALK, Jack. Crisis Management. Oxford: Capstone Publishing, 2002. ISBN 1-84112-215-7. HILLSON, David. Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Possitive Risk. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0-8247-4808-5. MITROFF, Ian. Crisis Leadership. Planning for the Unthinkable. USA: Wiley, 2004. ISBN 0-471-22918-0. RINGLAND, G., O. SPARROW a P. LUSTIG. Beyond Crisis. Achieving Renewal in a Turbulent World. Chichester: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-68577-8. SMITH, Denis a Dominic ELLIOTT (editors). Key Readings in Crisis Management. Systems and structures for prevention and recovery. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-31520-4. TURNER, Kimberley a Deanne KEETELAAR. Risk management guide for small business. Sydney: Global Risk Alliance and the NSW Dept. of State and Regional Development, 2005. ISBN 0-7313-32490.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

seminární práce, prezentace a obhajoba seminární práce, zápočtová písemka

E-learning

Other requirements

basic knowledge of management základní znalosti managementu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Krizové řízení-úvod do problematiky 2. Model krize, charakteristiky krize 3. Podnikové krize (vlivy, typologie, příčiny vzniku, identifikace) 4. Krizový management (zásady, nástroje, faktory, revitalizace, financování) 5. Příprava na krizi, zásahy v průběhu krize 6. Krizová matice, rozbory krizových situací 7. Konečné řešení krizové situace-zachování podniku 8. Konečné řešení krizové situace-ukončení činnosti. 9. Krizová komunikace 10. Management pohledávek (práce s pohledávkami) 11. Management pohledávek (soudní, mimosoudní řešení) 12. Podnikatelská rizika 13. Rizikový management 14. Reengineering

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (80) 51
        Exercises evaluation Credit  (20)
                report,presentation Other task type 20  11
        Examination Examination 80  42
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (00) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Incoming Students 2012/2013 Full-time Czech Choice-compulsory 163 - International Office stu. block