115-0552/02 – Evropské řízení lidských zdrojů (EHRM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Andrea Čopíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit rozdíl mezi tradičním personálním řízením a řízením lidských zdrojů. 2. Formulovat specifika evropského řízení lidských zdrojů. 3. Ujasnit si účel a význam řízení lidských zdrojů organizací pro dosahování organizační výkonnosti, efektivnosti, přizpůsobivosti, rozvoje a konkurenční úspěšnosti organizace. 4. Rozlišit a ujasnit si role liniových manažerů a manažerů lidských zdrojů. 5. Zorientovat se v postupech při plnění organizačních funkcí, zvládání úkolů a řešení problémů spjatých s lidskými zdroji. 6. Pochopit kulturu partnera firem operujících v multikulturálním globálním prostředí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět přináší základní poznatky o manažerských přístupech k řízení lidských zdrojů organizací. Objasňuje personální strategii a plánování organizace, tvorbu její personální politiky a efektivní způsoby získávání, odměňování, zaměstnaneckých vztahů, rozvoje a využívání lidských zdrojů organizace. Těžištěm modulu jsou poznatky o nakládání s lidskými zdroji, o podmínkách jejich efektivního uplatňování a o rozvoji lidského potenciálu organizace.

Povinná literatura:

1. Armstrong,M. Personální management. Praha: GRADA.1999. ISBN 80-7169-614-5 2. Bláha,J., Mateiciuc,A., Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9 3. Foot,M., Hook,C. Personalistika.Praha: Computer Press.2002.ISBN 80-7226-515-6 4. Kaňáková, Z. – Bláha, J. - Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3

Doporučená literatura:

Martin, D. Personalistika od A do Z. Výkladový slovník důležitých pojmů. Příklady z praxe. Přel. J. Bláha, A.Mateiciuc, Z.Kaňáková, 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007, 419s. ISBN 978-80-251—1496-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Changing Nature of Human Resource Management - HR activities, HR Management Roles, HR Management Competencies. 2. Human Resources Strategy and Policy, Human Resources Planning - Strategic HR Management, HR Planning Process, HR Planning Responsibilities. 3. Recruiting and Selecting Human Resources - Job Analysis and Job Description, Recruiting and Selecting Methods, Recruiting and Selecting Responsibilities. 4. Appraisal of Employees - Objectives of Appraisal, Methods of Appraisal, Appraisal Interview. 5. Training and Development - Training and Organizational Strategy, Process of Training, Talent management. 6. Compensating Human Resources - Rewards Strategy, Compensation System, Pay Structures, Benefits. 7. Managing Employee Relations - Risk Management and Worker Protection, Union/Management Relations.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok