115-0577/08 – Individuální rozvoj kariéry (ICD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.To explain career changes in a global changing context. 2.To compare traditional and contemporary approaches to a career. 3.To explicate and analyze fundamental principles of individual career planning and management. 4.To explicate and analyze an issue of career assessment. 5.To explain causes of career problems. 6.To give reasons for the need of a strategic approach to a career. 7.To prepare students for a job search.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

The aim of the course is to focus on explanation the importance of a career in one's overall well-being. The course facilitates and enhances the development of skills needed for individual career planning and management. Main factors influencing individual career are explained, career context is analyzed. The course prepares students for a job search (CV, motivation letters and so forth). During the course students are acquainted with labor market requirements, with organizations’ requirements for graduates, and with the issue of type positions. Following topics are also analyzed: self-assessment issue, individual SWOT analysis, individual portfolio, career problems, and career assessment. An issue of career structure is included too. Attention is given to career choices.

Povinná literatura:

PÝCHOVÁ, Sylvie, KOŠŤÁLOVÁ, Helena, DRAHOŇOVSKÁ, Petra a Dorota MADZIOVÁ. Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 112 s. ISBN 978-80-7598-604-7. PATTONOVÁ, Wendy a Mary McMAHONOVÁ. Kariérový rozvoj a systémová teorie. Propojení mezi teorií a praxí. Praha: Euroguidance, 2015. 394 s. ISBN 978-80-88153-04-7. MATULČÍKOVÁ, M. Kariéra a předpoklady jej rozvoja. Bratislava: Wolters Kluwer, 2013. 95 s. ISBN 978-80-8078-653-3.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ, Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. KIROVOVÁ, Iva. Kariéra v souvislosti s přechodem k postindustrialismu. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 131 s. ISBN 978-80-248-1667-8. VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-1731-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individual preparation for seminars is required including having read recommended information sources, organizing one´s thoughts on relevant concepts and question preparation for further exploration and discussion.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Career development, main factors influencing a career -Career choices; career stages -Individual career planning -Individual career management strategies -Conducting a job search -CV, cover and broadcast letters -Selection process and methods, preparation -Successful career-criteria, career problems, strategic approaches

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  19
        Zkouška Zkouška 64  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok