115-0577/09 – Individuální rozvoj kariéry (ICD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.To explain career changes in a global changing context. 2.To compare traditional and contemporary approaches to a career. 3.To explicate and analyze fundamental principles of individual career planning and management. 4.To explicate and analyze an issue of career assessment. 5.To explain causes of career problems. 6.To give reasons for the need of a strategic approach to a career. 7.To prepare students for a job search.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

The aim of the course is to focus on explanation the importance of a career in one's overall well-being. The course facilitates and enhances the development of skills needed for individual career planning and management. Main factors influencing individual career are explained, career context is analyzed. The course prepares students for a job search (CV, motivation letters and so forth). During the course students are acquainted with labor market requirements, with organizations’ requirements for graduates, and with the issue of type positions. Following topics are also analyzed: self-assessment issue, individual SWOT analysis, individual portfolio, career problems, and career assessment. An issue of career structure is included too. Attention is given to career choices.

Povinná literatura:

KOŠŤÁLOVÁ, Helena a Markéta CUDLÍNOVÁ, ed. Cesta za horizont kariérového poradenství: Kritická reflexe v praxi. Praha: EKS, 2021, 105 s. ISBN: 978-80-87993-07-1. KOŠŤÁLOVÁ, Helena, ed. Rozmanitý svět kariérového poradenství: inspirace do praxe. Praha: EKS, 2017. 79 s. ISBN 978-80-87993-03-3. PÝCHOVÁ, Sylvie et al. Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 112 s. ISBN 978-80-7598-604-7.

Doporučená literatura:

JUNG, Karl G. Psychologické typy. Praha: Portál, 2020. 560 s. ISBN 978-80-262-1654-4. MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. 376 s. ISBN 978-80-262-1728-2. SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2020. 152 s. ISBN 978-80-262-1705-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - projekt zkouška - ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Individual preparation for seminars is required including having read recommended information sources, organizing one´s thoughts on relevant concepts and question preparation for further exploration and discussion.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Career development, main factors influencing a career 2.Career choices; career stages 3.Individual career planning 4.Individual career management strategies 5.Conducting a job search 6.CV, cover and broadcast letters 7.Selection process and methods, preparation 8.Successful career-criteria, career problems, strategic approaches

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.