115-0586/02 – Management (MAN)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Popsat klasické i moderní směry managementu. 4. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 5. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 6. Objasnit podstatu a funkci strategického managementu, etiky, podnikové kultury a společenské odpovědnosti. 7. Objasnit podstatu multikulturního a komparativního managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi. Praha: Lingea, 2020. 176 s. ISBN 9788075086211. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu. 2. vyd., SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 288 s. ISBN 978-80-248-4102-1. ZHUO, Julie. První kroky v manažerské pozici. Praha: Grada, 2020. 232 s. ISBN 978-80-271-2893-8.

Doporučená literatura:

HOLÁ, Jana. Interní komunikace v teorii a praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7560-099-8. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada, 2018. 208 s. ISBN 978-80-271-0629-5. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – prezentace projektů zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Dobrá znalost angličtiny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Definice managementu. Podstata a smysl managementu. Základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivace, kontrola. Manažer, jeho charakteristiky a dovednosti. Úrovně managementu. 2.Vývoj managementu - klasické a moderní směry managementu, současný management. 3.Plánování. Podstata plánování. Typy plánů. Jednotlivé kroky plánování. Proces plánování. 4.Rozhodování. Proces rozhodování. Jednotlivé typy rozhodnutí. Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika. 5.Organizování. Definice organizování a organizace.Typy organizací a organizačních struktur. 6. Personální management. Definice a specifikace personálních činností, jejich organizace. Role manažerů při vykonávání personálních činností. 7.Vedení a motivace. Definice. Styly vedení. Motivace a motivátory, uspokojení. Motivační teorie a techniky. 8.Kontrolování. Základní proces kontroly. Kritické kontrolní body a standardy. Systém zpětné vazby, požadavky na efektivní kontrolu. 9. Funkce komunikace v organizacích. Proces komunikace, jeho bariéry a poruchy. Efektivní komunikace. 10.Podstata a funkce strategického managementu. Proces strategického managementu. Poslání a cíle organizace. Strategická analýza externího a interního prostředí. Výběr a implementace strategie. 11.Podnikatelská etika a společenská odpovědnost. Etické kategorie, pojmy a teorie. Etický kodex. Implementace podnikatelské etiky. Organizační kultura, její definice, prvky, typy. 12.Mezinárodní a komparativní management. Rozdíly ve vybraných zemích. Mnohonárodnostní korporace. Manažerské funkce v mezinárodním společnostech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 40  20 3
        Písemka Písemka 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.