115-0586/03 – Management (MAN)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Popsat klasické i moderní směry managementu. 4. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 5. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 6. Objasnit podstatu a funkci strategického managementu, etiky, podnikové kultury a společenské odpovědnosti. 7. Objasnit podstatu multikulturního a komparativního managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Essentials of Management. 2nd. ed. Košice: TU of Košice, 2015. 209 s. ISBN 978-80-553-2262-9. ROBBINS, Stephen P. a Mary K. COULTER. Management. 12th ed. Boston: Pearson, 2014. 720 s. ISBN 978-0133043600. SCHERMERHORN, John R. a Daniel G. BACHRACH. Management. 13th ed. New York: Wiley, 2014. 566 s. ISBN 978-1-119-0339-43.

Doporučená literatura:

COLE, Gerald A. a Phil Kelly. Management Theory and Practice. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2015. 624 s. ISBN 9781408095270. DAFT, Richard L. a Dorothy MARCIC. Understanding Management. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2017. 708 s. ISBN 978-1-305-50221-5. GRIFFIN, Ricky W. Management. 12th ed. Mason: Cengage Learning, 2016. 706 s. ISBN 978-1-305-50129-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dobrá znalost angličtiny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Definice managementu. Podstata a smysl managementu. Základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivace, kontrola. Manažer, jeho charakteristiky a dovednosti. Úrovně managementu. 2.Vývoj managementu - klasické a moderní směry managementu, současný management. 3.Plánování. Podstata plánování. Typy plánů. Jednotlivé kroky plánování. Proces plánování. 4.Rozhodování. Proces rozhodování. Jednotlivé typy rozhodnutí. Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika. 5.Organizování. Definice organizování a organizace.Typy organizací a organizačních struktur. 6. Personální management. Definice a specifikace personálních činností, jejich organizace. Role manažerů při vykonávání personálních činností. 7.Vedení a motivace. Definice. Styly vedení. Motivace a motivátory, uspokojení. Motivační teorie a techniky. 8.Kontrolování. Základní proces kontroly. Kritické kontrolní body a standardy. Systém zpětné vazby, požadavky na efektivní kontrolu. 9. Funkce komunikace v organizacích. Proces komunikace, jeho bariéry a poruchy. Efektivní komunikace. 10.Podstata a funkce strategického managementu. Proces strategického managementu. Poslání a cíle organizace. Strategická analýza externího a interního prostředí. Výběr a implementace strategie. 11.Podnikatelská etika a společenská odpovědnost. Etické kategorie, pojmy a teorie. Etický kodex. Implementace podnikatelské etiky. Organizační kultura, její definice, prvky, typy. 12.Mezinárodní a komparativní management. Rozdíly ve vybraných zemích. Mnohonárodnostní korporace. Manažerské funkce v mezinárodním společnostech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku