115-0586/04 – Management (MAN)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Popsat klasické i moderní směry managementu. 4. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 5. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 6. Objasnit podstatu a funkci strategického managementu, etiky, podnikové kultury a společenské odpovědnosti. 7. Objasnit podstatu multikulturního a komparativního managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Essentials of Management. 2nd. ed. Košice: TU of Košice, 2015. 209 s. ISBN 978-80-553-2262-9. ROBBINS, Stephen P. a Mary K. COULTER. Management. 12th ed. Boston: Pearson, 2014. 720 s. ISBN 978-0133043600. SCHERMERHORN, John R. a Daniel G. BACHRACH. Management. 13th ed. New York: Wiley, 2014. 566 s. ISBN 978-1-119-0339-43.

Doporučená literatura:

COLE, Gerald A. a Phil Kelly. Management Theory and Practice. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2015. 624 s. ISBN 9781408095270. DAFT, Richard L. a Dorothy MARCIC. Understanding Management. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2017. 708 s. ISBN 978-1-305-50221-5. GRIFFIN, Ricky W. Management. 12th ed. Mason: Cengage Learning, 2016. 706 s. ISBN 978-1-305-50129-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – seminární práce zkouška – písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Dobrá znalost angličtiny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Management. 2.Manažer. 3.Historický vývoj managementu. 4.Psychlogické poznatky v managementu. 5.Plánování. 6.Rozhodování. 7.Organizování. 8.Řízení lidských zdrojů. 9.Vedení lidí. 10.Pracovní motivace. 11.Komunikace. 12.Kontrola. 13.Strategický management. 14.Etika a podniková kultura.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Písmka Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PPR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PPR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika MPE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku