115-0587/03 – Řízení lidských zdrojů A (HRMA)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Objasnit proces tvorby strategie a politiky řízení lidských zdrojů. 2. Popsat kroky procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 3. Charakterizovat základní principy řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 4. Vysvětlit podstatu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 5. Charakterizovat možnosti motivace zaměstnanců. 6. Objasnit podstatu, význam a různé nástroje odměňování zaměstnanců. 7. Popsat význam a přínosy týmů a týmové spolupráce. 8. Charakterizovat leadership a jeho využití v organizaci. 9. Popsat různé teorie leadershipu a jejich využití. 10.Vysvětlit základy etiky a její využití v oblasti řízení lidských zdrojů. 11.Vysvětlit význam a tvorbu organizační kultury. 12.Definovat komplexnost řízení přes hranice kultur. 13.Charakterizovat diverzitu a její význam.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. A Handbook of Management and Leadership. 2nd Edition. London: Kogan Page, 2009. ISBN 978 0 7494 5417 3. ARMSTRONG, Michael. A Handbook of Reward Management Practice. 3rd Edition. London: Kogan Page, 2010. ISBN 978 0 7494 5534 7. BERGER, Lance A. and Dorothy R., BERGER. The Compensation Handbook. 5th Edition. McGrawHill: 2008. ISBN 978-0-07-149675-9. HERSEY, Paul; BLANCHARD, Ken; JOHNSON, D. Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2008. ISBN 0-13-017598-6.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael. Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2014. ISBN 978-0-7494-6964-1. ASWATHAPPA, K. Human Resource Management. Text and Cases. 9th ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-066020-5. BRATTON, John and Jeff Gold. Human Resoure Management: Theory & Practice. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0-230-58056-5. MATHIS, Robert. L. and John J. JACKSON. Human Resource Management. 13th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0-538-45315-8. MULLINS, Laurie J. and Gill CHRISTY. Management & Organisational Behaviour. 10th ed. New York: Pearson Education, 2013. ISBN 978-0-273-79264-2. ROBBINS, Stephen P. and Mary COULTER. Management. 11th ed. Boston: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-13-216384-2. SCHERMERHORN, John R. Management. 10th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2010. ISBN 978-0470-29437-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dobrá znalost angličtiny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Objasnit proces tvorby strategie a politiky řízení lidských zdrojů. 2. Popsat kroky procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 3. Charakterizovat základní principy řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 4. Vysvětlit podstatu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 5. Charakterizovat možnosti motivace zaměstnanců. 6. Objasnit podstatu, význam a různé nástroje odměňování zaměstnanců. 7. Popsat význam a přínosy týmů a týmové spolupráce. 8. Charakterizovat leadership a jeho využití v organizaci. 9. Popsat různé teorie leadershipu a jejich využití. 10.Vysvětlit základy etiky a její využití v oblasti řízení lidských zdrojů. 11.Vysvětlit význam a tvorbu organizační kultury. 12.Definovat komplexnost řízení přes hranice kultur. 13.Charakterizovat diverzitu a její význam. Cílem tohoto předmětu je odborně a prakticky vybavit studenty znalostmi z oblasti řízení lidských zdrojů za účelem zvýšení angažovanosti zaměstnanců v organizaci v současném konkurenčně náročném prostředí. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními pojmy vztahující se k oblasti historického vývoje řízení lidských zdrojů a s hlavními aktivitami řízení lidských zdrojů, jako je plánování, nábor, výběr, vzdělávání a rozvoj a odměňování zaměstnancům. Hlavní důraz je kladen na problematiku řízení pracovního výkonu, motivace zaměstnanců a na etiku řízení lidských zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok