115-0590/02 – Krizový management (CRMAN)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat signály blížící se krize. 2. Analyzovat krizové ohrožení podniku. 3. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku. 4. Zjistit klíčové body strategie pro obnovu podniku. 5. Kategorizovat typy krize, klasifikovat příčiny, průběh a důsledky krize. 6. Aplikovat zásady krizové komunikace. 7. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku. 8. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku, vytvořit krizový scénář. 9. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku, vytvořit systém včasného varování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Krizové řízení je definováno jako souhrn manažerských aktivit zaměřených na široké problematické, počínaje hodnocením rizik, přes plánování a organizaci až po realizaci a ověřování všech činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po dokončení předmětu student získává jasnou představu o tom, co jsou podnikové krize a jeho řízení, dostatek informací o otázkách podnikových krizí dnes a jaké druhy můžeme očekávat zítra, co je nutné k jejich řízení a také inspirace pro jeho vlastní efektivní kroky v oblasti krizového řízení. K dosažení těchto cílů je subjekt zaměřen na krize s ekonomickými charakteristikami – od typologie, symptomů, revitalizačního procesu a principů prevence až po způsob ukončení podnikání. Téma klade důraz na bezpečnou kontinuitu podnikání, která vyplývá ze složitého přístupu k prevenci, reakce na krizovou situaci, minimalizace následků a zotavení z krizové situace. Zajištění kontinuity považuje za nepřetržitý proces a soubor protiopatření, která mohou zabránit, překonat nebo výrazně snížit vliv rušivých faktorů na hladkou a nerušenou činnost podniku.

Povinná literatura:

CRANDALL, William, R., PARNELL, John, A. a John, E. SPILLAN. Crisis Management: Leading in the New Strategy Landscape. ‎ London: Independently published, 2020. 390 s. ISBN 979-85505-5551-4. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis Management. SOET, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 200 s. ISBN 978-80-248-4101-4. PURSIAINEN, Christer. The crisis management cycle. London: Routledge, 2018. 194 s. ISBN 978-1-138-64387-1.

Doporučená literatura:

CRANDALL, William, R., PARNELL, John, A. a John, E. SPILLAN. Crisis Management: Leading in the New Strategy Landscape. ‎ London: Independently published, 2020. 390 s. ISBN 979-85505-5551-4. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis Management. SOET, vol. 27. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 200 s. ISBN 978-80-248-4101-4. PURSIAINEN, Christer. The crisis management cycle. London: Routledge, 2018. 194 s. ISBN 978-1-138-64387-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace eseje, diskuse

E-learning

V tomto kurzu se často používá forma e-learningu. Výuka probíhá formou konzultací a pravidelných přednášek. Studijní materiály jsou vkládány do interního systému LMS. Studenti mají možnost konzultací s vyučujícím. Studenti plní své povinnosti psaním esejí a absolvováním písemné nebo ústní zkoušky.

Další požadavky na studenta

pokročilé znalosti z oblasti ekonomiky a managementu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chápání krize (trendy, které podporují krizi, organizace jako systém, definice krize, prvky konceptu krize). 2. Typologie krizí (kritéria, krizová matice). 3. Zranitelnost organizací (BIA, obchodní operace, analýza rizik a zranitelnosti). 4. Krizový manažer a krizový tým (faktory ovlivňující průběh krize, školení). 5. Systém včasného varování (indikátory, konstrukce). 6. Plán krizového řízení (účel, rozsah, předpoklady, tým krizového řízení a jeho činnosti a reakce, organizační jednotky, osoby s kritickou odpovědností, krizové operační centrum). 7. Algoritmus operací krizového řízení. 8. Fáze krizového řízení. 9. Vývoj krize v organizaci. 10. Strategie obnovy podniku (sedm klíčových prvků). 11.Po ukončení krize. 12.Krizový model a jeho použití. 13. Rizikový management. 14. Bezpečnostní management. Případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Projects Projekt 30  15 2
        Examination Písemná zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: active participation in lectures min 70 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Participation in lectures and exercises is not required. The student must meet the other requirements of course completion.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.