115-0592/01 – Řízení lidských zdrojů (HRM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Objasnit podstatu a obsah řízení lidských zdrojů. 2. Objasnit proces tvorby strategie a politiky řízení lidských zdrojů. 3. Popsat kroky procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 4. Vysvětlit podstatu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 5. Charakterizovat základní principy řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. 6. Objasnit podstatu, význam a různé nástroje odměňování zaměstnanců. 7. Vysvětlit základy etiky a její využití v oblasti řízení lidských zdrojů. 8. Popsat význam a přínosy využití kompetencí a kompetenčních modelů. 9. Charakterizovat talent management a jeho využití v organizaci. 10.Vysvětlit význam a tvorbu organizační kultury. 11.Definovat podstatu mezinárodního řízení lidských zdrojů. 12.Charakterizovat zaměstnanecké vztahy a jejich význam.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s problematikou řízení lidských zdrojů. V úvodu kursu jsou posluchači seznámeni s novou rolí personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů, s tvorbou strategie a politiky řízení lidských zdrojů. Následně jsou studentům podrobně objasňovány jednotlivé personální činnosti včetně rolí liniových vedoucích a specialistů na řízení lidských zdrojů. Značná pozornost je věnována problematice kompetenčních modelů, talent managementu a odměňování zaměstnanců.

Povinná literatura:

CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistika. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 680 s. ISBN 978-80-7598-976-5. MAYEROVÁ, Marie a Jiří RŮŽIČKA. Moderní personální management. Praha: H+H, 2020. 174 s. ISBN 978-80-86022-65-9. TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance ve 21. století. Praha: Grada, 2018. 328 s. ISBN 978-80-271-0551-9.

Doporučená literatura:

MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. 432 s. ISBN 978-80-262-1728-2. MUŽÍK, Jaroslav a Pavel KRPÁLEK. Lidské zdroje a personální management. Praha: Academia, 2017. 190 s. ISBN 978-80-200-2773-3. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - projekt zkouška - písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Komunikace v angličtině.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení lidských zdrojů 2. Strategie a politika řízení lidských zdrojů 3. Plánování lidských zdrojů 4. Analýza práce a popis pracovního místa 5. Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců 6. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 7. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 8. Odměňování zaměstnanců 9. Etika řízení lidských zdrojů 10.Organizační kultura 11.Mezinárodní řízení lidských zdrojů 12.Kompetence a kompetenční modely 13.Talent management 14.Zaměstnanecké vztahy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Projekt Projekt 40  20
        Písemný test Písemná zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok