115-0600/01 – Pokročilé řízení lidských zdrojů (PŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
KHA0008 Ing. Daniela Kharroubi
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat novou roli personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Charakterizovat strategii a politiku ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Objasnit kompetence a kompetenční modely a jejich využití v ŘLZ. 4. Popsat proces získávání a výběru zaměstnanců. 5. Popsat proces přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. 6. Popsat proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 7. Vysvětlit podstatu a jednotlivé procesy talent managementu. 8. Objasnit podstatu a postup hodnocení zaměstnanců. 9. Chatakterizovat podstatu odměňování zaměstnanců. 10. Objasnit způsoby a formy odměňování zaměstnanců. 11. Vysvětlit způsob a přínosy řízení lidského kapitálu. 12. Definovat podstatu a druhy zaměstnaneckých vztahů. 13. Objasnit typy a řízení zaměstnaneckých vztahů. 14. Vysvětlit podstatu propouštění zaměstnanců a souvisejících činností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s problematikou řízení lidských zdrojů. V úvodu kursu jsou posluchači seznámeni s novou rolí personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů, s tvorbou strategie a politiky řízení lidských zdrojů. Následně jsou studentům podrobně objasňovány jednotlivé personální činnosti včetně rolí liniových vedoucích a specialistů na řízení lidských zdrojů. Značná pozornost je věnována problematice talent managementu, odměňování zaměstnanců a řízení lidského kapitálu.

Povinná literatura:

MAYEROVÁ, Marie a Jiří RŮŽIČKA. Moderní personální management. Praha: H+H, 2020. 174 s. ISBN 978-80-86022-65-9. MUŽÍK, Jaroslav a Pavel KRPÁLEK. Lidské zdroje a personální management. Praha: Academia, 2017. 190 s. ISBN 978-80-200-2773-3. TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance ve 21. století. Praha: Grada, 2018. 328 s. ISBN 978-80-271-0551-9.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. ISBN 978-80-7508-621-1. MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. 432 s. ISBN 978-80-262-1728-2. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – prezentace projektů zkouška – ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Kompetence a kompetenční modely. 4. Získávání a výběr zaměstnanců. 5. Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. 6. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 7. Talent management. 8. Hodnocení zaměstnanců. 9. Odměňování zaměstnanců I. 10. Odměňování zaměstnanců II. 11. Řízení lidského kapitálu. 12. Zaměstnanecké vztahy I. 13. Zaměstnanecké vztahy II. 14. Propouštění zaměstnanců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 11
                Prezentace projektu Projekt 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40
                Ústní zkouška Ústní zkouška 80  40
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku