115-0600/02 – Pokročilé řízení lidských zdrojů (PŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat novou roli personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Charakterizovat strategii a politiku ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Objasnit kompetence a kompetenční modely a jejich využití v ŘLZ. 4. Popsat proces získávání a výběru zaměstnanců. 5. Popsat proces přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. 6. Popsat proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 7. Vysvětlit podstatu a jednotlivé procesy talent managementu. 8. Objasnit podstatu a postup hodnocení zaměstnanců. 9. Chatakterizovat podstatu odměňování zaměstnanců. 10. Objasnit způsoby a formy odměňování zaměstnanců. 11. Vysvětlit způsob a přínosy řízení lidského kapitálu. 12. Definovat podstatu a druhy zaměstnaneckých vztahů. 13. Objasnit typy a řízení zaměstnaneckých vztahů. 14. Vysvětlit podstatu propouštění zaměstnanců a souvisejících činností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. SOET, vol. 12. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 318 s. ISBN 978-80-248-3554-9. HORVÁTHOVÁ Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. 428 s. ISBN 978-80-7261-430-1. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-726-1288-8.

Doporučená literatura:

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a hry. 3. vyd. Praha: Portál, 2015. 375 s. ISBN 978-80-262-0846-4. BLÁHA, Jiří et al. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013. 264 s. ISBN 978-80-266-0374-0. ČOPÍKOVÁ, Andrea, Jiří BLÁHA a Petra HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů. SOET, vol. 21. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3829-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - prezentace projektů

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů. 2. Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů. 3. Kompetence a kompetenční modely. 4. Získávání a výběr zaměstnanců. 5. Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. 6. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 7. Talent management. 8. Hodnocení zaměstnanců. 9. Odměňování zaměstnanců I. 10. Odměňování zaměstnanců II. 11. Řízení lidského kapitálu. 12. Zaměstnanecké vztahy I. 13. Zaměstnanecké vztahy II. 14. Propouštění zaměstnanců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Prezentace projektu Projekt 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účastina cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku