115-0601/01 – Management rodinného podniku (MRP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza: Identifikovat výhody a nevýhody rodinného podnikání, hodnotit požadavky na úspěšného a odpovědného majitele rodinného podniku, analyzovat podmínky pro úspěšný nástupnický proces. Syntéza: Generalizovat procesy tvorby politik rodinného podniku, svolat a řídit rodinné shromáždění, kategorizovat typy rodinných a podnikových institucí. Hodnocení: Měřit a balancovat systém rodiny a podniku, hodnotit paralelní proces plánování v rodině a v podniku, identifikovat následující generaci manažerů a lídrů. Aplikace: Založit rodinný podnik formou fyzické osoby a formou s.r.o., plnit jejich povinnosti vůči institucím.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zdůrazňuje výjimečnou pozici rodinných podniků, které se velkou měrou podílejí na tvorbě HDP i zaměstnanosti. Problematika tohoto typu podnikání je rozsáhlejší a složitější v porovnání s podniky nerodinného typu. Cílem předmětu je kombinací a doplněním znalostí z ostatních ekonomických a manažerských předmětů vytvořit ucelený přehled o činnosti manažera a vlastníka rodinného podniku se zaměřením na jeho specifika. Student bude schopen orientovat se v požadavcích na ně kladených v oblastech zahájení podnikatelské činnosti, průběhu podnikání, umí zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Je akcentována pozice rodinného podniku a s tím související problematika role a odpovědnosti vlastníků, modelu řízení rodinného podniku vč. pravidel a dokumentů, zapojení nerodinných příslušníků do řízení, přípravy úspěšného předání podniku nastupující generaci, balancování propojení rodiny a podniku, zvládnutí rodinného podnikání fyzické osoby a právnické osoby z pohledu administrativního, z hlediska založení, financování a plánování z pohledu podniku/rodiny.

Povinná literatura:

KENYON-ROUVIZE, Dennise a John WARD. Rodinná firma. Jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik. Brno: Barrister & Principal, 2016. 136 s. ISBN 978-80-7485-095-0. MARTELOVÁ, Judy. Rodinné firmy na rozcestí. Jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti. Praha: Grada, 2017. 240 s. ISBN 978-80-271-0332-4. VEBER, Jaromír, Jitka SRPOVÁ et al. Podnikání malé a střední firmy. 3. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4520-6.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan a Emil VACÍK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada, 2017. 320 s. ISBN 978-80-271-0434-5. MACHEK, Ondřej. Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7400-638-8. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA a kolektiv. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

základní znalosti managementu a ekonomiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rodinný podnik. 2. Paralelní plánování rodina/podnik. 3. Příprava k vlastnictví rodinného podniku. 4. Řízení rodinného podniku. 5. Vzdělávání rodiny pro rodinné podnikání. 6. Příprava následnictví - sourozenecká firma. 7. Politika rodinné firmy. 8. Řídící orgány v rodině/podniku. 9. Rodinné podnikání jako fyzická osoba. 10.Zaměstnanci a odměňování v rodinném podniku. 11.Rodinný podnik jako právnická osoba. 12.Společný podnik. 13.Management vnitřního chodu rodinného podniku. 14.Možnosti financování, podpora rodinného podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt Projekt 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30
                Zkouška kombinovaná (písemná a ústní) Ústní zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 75 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku