115-0603/01 – Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Objasnit historické aspekty řízení lidských zdrojů. 2. Vysvětlit proces tvorby strategie a politiky řízení lidských zdrojů. 3. Popsat kroky procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. 4. Vysvětlit podstatu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 5. Objasnit proces hodnocení zaměstnanců. 6. Objasnit podstatu, význam a různé nástroje odměňování zaměstnanců. 7. Charakterizovat možnosti motivace zaměstnanců. 8. Vysvětlit proces a formy komunikace v organizaci. 9. Charakterizovat leadership a jeho využití v organizaci. 10.Popsat význam a přínosy týmů a týmové spolupráce. 11.Charakterizovat základní principy řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 12.Vysvětlit základy etiky a její využití v oblasti řízení lidských zdrojů. 13.Definovat charakteristiky mezinárodního řízení lidských zdrojů. 14.Vysvětlit význam a tvorbu organizační kultury.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je odborně a prakticky vybavit studenty znalostmi z oblasti řízení lidských zdrojů ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců v organizaci v konkurenčně náročném prostředí. V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni se základními pojmy souvisejícími s danou oblastí, s historickým vývojem řízení lidských zdrojů a s hlavními aktivitami řízení lidských zdrojů, jako jsou plánování, získávání, výběr, vzdělávání a odměňování zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na problematiku řízení pracovního výkonu, motivace zaměstnanců a na etiku řízení lidských zdrojů.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. ISBN 978-80-7508-621-1. BARTÁK, Jan. Řízení lidí v organizacích. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3823-4. URBANCOVÁ, Hana a VRABCOVÁ, Pavla. Strategický management lidských zdrojů: moderní trendy v HR. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3675-9.

Doporučená literatura:

MASLOW, Abraham H. Motivace a osobnost. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1728-2. PALÍŠKOVÁ, Marcela; LEGNEROVÁ, Kateřina a STŘÍTESKÝ, Marek. Personální řízení: úvod do moderní personalistiky. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-702-6. PRŮCHA, Jan. Psychologie učení. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2853-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, projekt, písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány žádné znalosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj řízení lidských zdrojů. 2. Strategie a politika řízení lidských zdrojů. 3. Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců. 4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 5. Hodnocení zaměstnanců. 6. Odměňování zaměstnanců. 7. Motivace zaměstnanců. 8. Komunikace. 9. Leadership, styly vedení zaměstnanců. 10.Týmy a týmová spolupráce. 11.Řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 12.Etika řízení lidských zdrojů. 13.Mezinárodní řízení lidských zdrojů. 14.Kultura organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt Projekt 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 70%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zápočet a zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní