115-0604/01 – Trendy v managementu (TM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit přístup McKinsey 7S. 2. Objasnit současné trendy v organizační kultuře. 3. Definovat současné trendy ve strategickém řízení. 4. Popsat současné trendy ve struktuře. 5. Charakterizovat současné trendy v systémech řízení. 6. Objasnit současné trendy v leadershipu. 7. Popsat současné trendy v personálním Vysvětlit současné trendy v mezinárodním managementu. 8. Vysvětlit současné trendy v mezinárodním a interkulturálním managementu. 9. Objasnit zásady a bariéry efektivní komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s trendy moderního managementu postaveného na koncepci „7S“ americké firmy McKinsey. Jedná se světově uznávaný ucelený přístup založený na stanovení vzájemné podmíněnosti a integritě významných faktorů úspěchu v podnikání. Studenti se zaměří na studium trendů v těchto kritických faktorech: strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), spolupracovníci (Staffs), sdílené hodnoty (Shared values), styl manažerské práce (Style), schopnosti (Skills) a symboly (Symbols), o které byla tato koncepce rozšířena. Jádrem integrity těchto faktorů je firemní kultura.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra, Marie MIKUŠOVÁ, Jiří BLÁHA, Iva KIROVOVÁ, Lucjan KLIMSZA, Lucja MATUSIKOVÁ, Marcela PAPALOVÁ a Kateřina STANOVSKÁ. Trendy v managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 241 s. ISBN 978-80-248-4337-7. MAYEROVÁ, Marie a Jiří RŮŽIČKA. Moderní personální management. Praha: H+H, 2020. 174 s. ISBN 978-80-86022-65-9. URBANCOVÁ, Hana. AGE management v organizacích: praktické využití a přínosy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 260 s. ISBN 978-80-7552-772-1.

Doporučená literatura:

PAUKNEROVÁ, Daniela. Nové trendy v leadershipu. Praha: Management Press, 2017. 256 s. ISBN 9788072614790. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada, 2018. 208 s. ISBN 978-80-271-0629-5 TOMŠEJ, Jakub. Diskriminace na pracovišti. Praha: Grada, 2020. 176 s. ISBN 978-80-271-1014-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – prezentace zkouška – písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přístup McKinsey 7S. 2. Trendy v organizační kultuře. 3. Trendy ve strategickém řízení. 4. Trendy ve struktuře. 5. Trendy v systémech řízení. 6. Trendy v leadershipu. 7. Trendy v personálním managementu I. 8. Trendy v personálním managementu II. 9. Trendy v personálním managementu III. 10. Trendy v personálním managementu IV. 11. Trendy v mezinárodním a interkulturálním managementu. 12. Zásady a bariéry efektivní komunikace. Trendy profesionální e-mailové komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Prezentace Projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemný test Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku