115-0605/01 – Strategický a krizový management (SKM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat principy strategického managementu. Využít metody strategické analýzy. Vyhodnotit trendy vývoje interního a externího prostředí podniku. Aplikovat kroky implementace strategie. Nastavit systém strategické kontroly. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku. Vytvořit systém včasného varování. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy strategického managementu. Studenti jsou vedeni k osvojení si a využívání principů strategického myšlení, aplikují metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Krizové řízení je pak podáno jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s prevencí a řešením krizové situace podniku. Student získá základy k vyhodnocení krizové zranitelnost podniku, vytvoření systému včasného varování, vytvoření jednoduchého krizového plánu, návrhu složení krizového týmu a způsobů jeho tréninku, uplatnění klíčových bodů strategie pro obnovu podniku. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

GRASSEOVÁ, Monika et al. Analýza podniku v rukou manažera. 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management. 2. vyd. SOET, vol. 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4038-3. MIKUŠOVÁ, Marie a Marcela PAPALOVÁ. Krizový management. SOET, vol. 14. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3604-1.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4.KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. MIKUŠOVÁ, Marie. Krizový management pro malé a střední podniky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-106-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse na cvičeních

E-learning

využití LMS

Další požadavky na studenta

znalosti ekonomiky a managementu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnikatelský plán, jeho struktura a význam. 2. Vize, mise, cíle a principy strategického myšlení. 3. Metody analýzy vnějšího prostředí organizace. 4. Metody analýzy vnitřního prostředí organizace. 5. Smíšené metody analýzy prostředí organizace. 6. Krizový manažer. 7. Krizový profil podniku. 8. Systém včasného varování. 9. Krizový plán. 10. Krizový management (nástroje, nápravná opatření, zdroje). 11. Strategie revitalizace a její prvky. 12. Model krize a jeho aplikace. 13. Vývoj a řešení krizové situace v podniku. 14. Formulace a implementace strategie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 45
        Písemný test s otevřenými otázkami Písemka 85  45
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 75 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku