115-0605/01 – Strategický a krizový management (SKM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Aplikovat principy strategického managementu. 2. Využít metody strategické analýzy. 3. Vyhodnotit trendy vývoje interního a externího prostředí podniku. 4. Aplikovat kroky implementace strategie. 5. Nastavit systém strategické kontroly. 6. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku. 7. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku. 8. Aplikovat povinnosti starosty a obecního úřadu v mimořádné a krizové situaci. 9. Vytvořit mapu nebezpečí obce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy strategického managementu. Studenti jsou vedeni k osvojení si a využívání principů strategického myšlení, aplikují metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Krizové řízení je pak podáno jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s prevencí a řešením krizové situace podniku. Student získá základy k vyhodnocení krizové zranitelnost podniku, vytvoření systému včasného varování, vytvoření jednoduchého krizového plánu, návrhu složení krizového týmu a způsobů jeho tréninku, uplatnění klíčových bodů strategie pro obnovu podniku. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

GALLOWAY, Scott. Post Corona: From Crisis to Opportunity. London: Portfolio, 2020. ISBN 978-0-593-33221-4. ROTHAERMEL, Frank T. Strategic Management. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2020. ISBN 978-12-602-6128-8. ŠENOVSKÝ, Pavel; ŠENOVSKÝ, Michail a ORAVEC, Michail. Teorie krizového managementu. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. ISBN 978-80-7385-231-3.

Doporučená literatura:

DESS, Gregory; McNAMARA, Gerry; EISNER, Alan a LEE, Seung-Hyun. Strategic Management: Text and Cases. New York: McGraw-Hill, 2020. ISBN 978-1-260-07508-3. SCHWERDTFEGER, Patrick. Pandemic, Inc.: 8 Trends Driving Business Growth and Success in the New Economy. London: Authority Publishing, 2020. ISBN 978-19496-4240-7. TOMANDL, Jan; ČUŘÍK, Jaroslav; MARŠOVSKÁ, Kristýna a FOJTOVÁ, Terezie. Krizová komunikace. Brno: Muni Press, 2020. ISBN 978-80-210-9636—3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse na cvičeních, řešení případových studií, projekt a jeho prezentace

E-learning

e-learning je využit aktuálně dle situace

Další požadavky na studenta

základní znalosti ekonomiky a managementu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnikatelský plán, jeho struktura a význam. 2. Vize, mise, cíle a principy strategického myšlení. 3. Metody analýzy vnějšího prostředí organizace. 4. Metody analýzy vnitřního prostředí organizace. 5. Smíšené metody analýzy prostředí organizace. 6. Krizový manažer. 7. Krizový profil podniku. 8. Systém včasného varování. 9. Krizový plán. 10. Krizový management (nástroje, nápravná opatření, zdroje). 11. Strategie revitalizace a její prvky. 12. Krizový management ve veřejné správě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 45 3
        Písemný test s otevřenými otázkami Písemka 85  45
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 75 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Student musí splnit ostatní požadavky absolvování předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní