115-0606/02 – Vyjednávání a společenský protokol (VSP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Garant verze předmětudoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam obchodního vyjednávání. 2. Vysvětlit význam společenského protokolu. 3. Vysvětlit základní terminologii vyjednávání a společenského protokolu. 4. Identifikovat taktiky a strategie vyjednávání. 5. Naučit základy společenského protokolu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je objasnit zásady, strategie a taktiky úspěšného vyjednávání se zaměřením na obchodní vyjednávání. Předmět předkládá studentům poznatky o metodách a technikách vyjednávání, které jsou propojeny s požadovanými dovednostmi pro úspěšné vedení obchodního vyjednávání. Budou vyhodnoceny nové přístupy k vyjednávání, např. principiální vyjednávání, specifické metody vyjednávání v obtížných situacích a interkulturální vyjednávání. Bude také objasněna profesní etiketa ve vyjednávání a v obchodních kontaktech (např. společenské pracovní akce, komunikace s médii, apod.

Povinná literatura:

HORVÁTHOVÁ, Petra; KLIMSZA, Lucjan a NIEROSTEK, Lech. Moderní leadership: trendy a úspěšná řešení. Praha: Leges, 2022. ISBN 978-80-7502-632-3. KLIMSZA, Lucjan. Publikační etika a étos vědecké práce. In: ŠIROKÝ, Jan. et al. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7. SAKSA, Michael. The Edge of Negotiation. New York: Business Expert Press. 2024. ISBN 978-1637425718.

Doporučená literatura:

HEBNAR, Jan. Češi a cizinci: jak myslí, řídí a pracují. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1877-9. JENKINS-SCOTT, Jackie. 7 tajemství odpovědného vedení lidí. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1711-6. LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: jak zvládat obtížné komunikační situace. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1597-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – prezentace úkolů, aktivita na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základy managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Objasnění základních pojmů vyjednávání, struktura výkladu. 2.Fáze vyjednávání. 3.Metody a techniky vyjednávání. 4.Principiální vyjednávání. 5.Vyjedávání v obtížných situacích. 6.Interkulturální vyjednávání. 7.Profesní etiketa ve vyjednávání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 60 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  60
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet – prezentace úkolů, aktivita na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní