115-0802/01 – Motivační management (MOTM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Objasnit rozdíly mezi motivací a stimulací a jejich důsledky • Analyzovat obsahové a procesní teorie • Objasnit možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory • Porovnat hlavní složky systému odměňování a jejich vliv na výkonnosti • Vyhodnotit hlavní metody rozvoje zaměstnanců • Objasnit vliv stylů vedení na motivaci zaměstnanců

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje rozdíly mezi motivací a stimulací. Jsou analyzovány obsahové a procesní teorie motivace. Jsou vysvětleny možnosti ovlivňování pracovní motivace hlavními stimulačními faktory. Jsou analyzovány hlavní složky systému odměňování včetně jejich vlivu na výkonnost. Jsou hodnoceny hlavní metody rozvoje zaměstnanců. Je objasněn vliv stylu vedení na motivaci zaměstnanců.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2. BEDRNOVÁ, E.- NOVÝ,I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2007, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DESSLER, G. Human Resource Management. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066492-8. FRENCH, R.; RYENER, CH.; REES, G.; RUMBLES, S. Organizational Behaviour. Chichester: Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-51106-0. PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 128 s. ISBN 80-245-0703-X. WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 117 s. ISBN 80-247-2361-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 64  0
        Zápočet Zápočet 36  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku