115-0803/01 – Člověk a organizace (ČLORG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuPhDr. Anna Dušková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle "Člověk a organizace": ­- vysvětlit problematiku struktury a fungování sociálního prostředí, tzn. společnosti, malých sociálních skupin a organizací, ­- popsat sociální procesy probíhající v sociálním prostředí, ­- objasnit postup jak získat empirická data sociologickým výzkumem, ­- vysvětlit podstatu osobnosti a jejího formování, ­- rozlišit mezi motivací a stimulací, ­- objasnit vytváření sociální interakce a interpersonálních vztahů ve skupině, ­- identifikovat a řešit konflikty a stres, ­- ilustrovat a vysvětlit podstatu kreativního myšlení a učení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Podstata předmětu spočívá v poskytnutí základních sociologických a psychologických poznatků, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky fungování osobnosti a sociálního prostředí (skupin, organizací, společnosti), aby bylo možné je efektivně formovat a rovněž ovlivňovat procesy, které se jich týkají. Tyto znalosti jsou důležité především pro management a marketing.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. BLÁHA, Jiří a Aleš MATEICIUC. Osobnost a psychické procesy. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS. 2008. DUŠKOVÁ, Anna. Sylaby k přednáškám „Člověk a organizace“. Ostrava, EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS, 2008.

Doporučená literatura:

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X. NOVÝ, Ivan et al. Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-433-9. PROVAZNÍK, Vladimír et al. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-434-7 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společnost a její struktura. 2. Socializace jedince v sociálním prostředí. 3. Uspokojování individuálních a skupinových potřeb 4. Sociální komunikace. 5. Sociální skupina, pracovní skupina. 6. Organizace a její struktura. 7. Sociální klima v organizaci. 8. Vazby mezi organizací a komunitou. 9. Sociologický výzkum. 10. Techniky sociologického výzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku